Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@mpgn.pl
 
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 
a) prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki,
 
b) prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 r. Nr 71 poz. 733), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2017 r. poz. 827) związanych z prawidłowym prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami;
 
c) prawidłowego funkcjonowania Spółki opartego na ustawie Kodeks Spółek Handlowych,
 
d) zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
 
e) realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanychz prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 
b) organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
 
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.
 
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 
b )przenoszenia danych,
 
c) wniesienia sprzeciwu, 
 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.
 
8.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2137
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-25 09:54
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843328
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl