Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Przyjmowanie i rozpatrywanie spraw

Spółka zgodnie ze strukturą organizacyjną podzielona jest na tematyczne biura oraz zespoły. 

Biura czynne są w dni robocze:
- poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 - 15:30,
- we wtorki w godzinach  8:00 - 16:00.

Sprawy przyjmowane są w formie pisemnej. Każda sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki.

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji następuje z chwilą złożenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu podania, wniosku lub z urzędu.
Podania (wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faxu lub w postaci poczty elektronicznej.
Podanie winno zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i treść żądania oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego.
Wnioskodawca ma prawo żądać, aby pracownik  potwierdził wniesienie podania.
Działy MPGN Sp. z o.o. zobowiązane są do przestrzegania terminów wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów szczególnych regulujących sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku spraw zgłaszanych osobiście pracownicy starają się wstępnie wyjaśnić sprawę na miejscu.
Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień lub inne bardziej skomplikowane albo wymagające decyzji osób z kierownictwa spółki załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych wizji, konsultacji, analiz lub uzgodnień, w zależności od specyfiki rozpatrywanej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są w nieprzekraczalnym terminie miesiąca czasu od daty wpływu pisma.

Pracownicy przygotowują załatwianie spraw i ponoszą odpowiedzialność za:
a) dokładną znajomość i stosowanie przepisów prawnych oraz wytycznych obowiązujących w powierzonych im dziedzinach,
b) przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
c) prawidłowe przytaczanie w projektach decyzji nazw, imion i nazwisk, obliczeń itp.,
d) właściwe załatwianie interesantów i stosunek do nich,
e) należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów zarządzeń, rejestrów itp.

W celu właściwego przekazu informacji oraz zawiadamiania o zasadach pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. na terenie firmy znajdują się:
a) tablica ogłoszeń wewnętrzna,
b) tablice informacyjne o rozmieszczeniu stanowisk pracy w MPGN Sp. z o.o. oraz tabliczki na drzwiach lokali biurowych.

Kolejność czynności postępowania z wnioskiem:
1. Przyjęcie wniosku.
2. Rejestracja wniosku.
3. Dekretacja Zarządu wraz ze zleceniem:
- sporządzenia wizji,
- zreferowania,
- przygotowania odpowiedzi.
4. Dekretacja na poszczególne szczeble wg schematu.
5. Podpis osoby odpowiedzialnej lub Prezesa.
 

  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2004-05-28 10:57
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-09 08:56

Opis strony

Redaguje: Biuro Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-120-40, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11199
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-09 08:56
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843366
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl