Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40 - Pasaż Handlowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o w Grudziądzu ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na najem boksów handlowych położonych
w „Pasażu Handlowym” przy Al. 23 Stycznia 40
 

Przetargi odbędą się 5 stycznia 2011 r. w siedzibie MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, pomieszczenie świetlicy.
 
Lp.
Nr boksu
Metraż
Stawka wywoławcza
(w zł)
Godzina przetargu
Uwagi
1.       
A3
7,30
508,81
09:00
inst. elektr.
2.       
4
8,37
600,00
09:20
inst. elektr.
3.       
5-6
8,11 + 7,97 (16,08)
565,27 + 555,51 (1120,78)
09:40
inst. elektr.
4.       
33
4,71
330,00
10:00
inst. elektr.
5.       
44
5,12
360,00
10:20
inst. elektr.
6.       
50-51
6,46 + 6,46 (12,92)
450,00 x 2 (900,00)
10:40
inst. elektr.
7.       
55
6,46
450,00
11:00
inst. elektr.
8.       
61
5,12
360,00
11:20
inst. elektr.
9.       
63
5,12
360,00
11:40
inst. elektr.
10.  
73
6,46
530,00
12:00
inst. elektr. i wodna
11.  
76
6,46
530,00
12:20
inst. elektr. i wodna
12.  
94
4,71
330,00
12:40
inst. elektr.
13.  
96
4,71
330,00
13:00
inst. elektr.
14.  
101
6,46
450,00
13:20
inst. elektr.
15.  
102
6,46
450,00
13:40
inst. elektr.
 
 
Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Świadczenia dodatkowe (comiesięczne), obciążające najemcę: zużycie energii elektrycznej według licznika, zużycie wody bieżącej i ścieków w toalecie - ryczałtem oraz według licznika.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stawki wywoławczej do kasy MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23 lub przelewem na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 w terminie do dnia 4 stycznia 2011 r. (za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.), zapoznanie się z regulaminem prowadzenia przetargu oraz przedmiotem przetargu i umową najmu.
 
Uwaga !
  1. W przypadku najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasoby MPGN
    Sp. z o.o. – do uczestnictwa w przetargu zostaną zakwalifikowane jedynie osoby nie posiadające zaległości finansowych wobec Spółki. W przypadku uiszczenia wadium przez te osoby – kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zaległości, a wpłacający zostanie wykluczony z uczestnictwa w przetargu.
  2. Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami (wejście nr 1, pokój nr 8).
Forma przekazania: umowa najmu na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 
W przetargu biorą udział osoby, które okazały dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający ich tożsamość. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 3 dni od daty przetargu, przedstawienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, przedstawienia aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, w przypadku spółek należy przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Osoby biorące udział w przetargu w imieniu osób, które wpłaciły wadium, winny również okazać pisemne pełnomocnictwo do działania w ich imieniu.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udziela MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, tel. 56 451 20 27.
  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 2010-12-20
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2010-12-20 14:05

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Paulina Cegłowska, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206248
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-06 14:32
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1020503
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 16:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl