Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Al. 23 Stycznia 40

 II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem boksu handlowego położonego  w „Pasażu Handlowym” przy Al. 23 Stycznia 40

 

Przetarg odbędzie się 14 lutego 2011 r. w siedzibie MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, pomieszczenie świetlicy.

 

Lp.

nr boksu

metraż

stawka wywoławcza

(w zł)

godzina przetargu

uwagi

  A2 7,55 526,23 10:20 inst. elektr.

 

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Świadczenia dodatkowe (comiesięczne), obciążające najemcę: zużycie energii elektrycznej według licznika, zużycie wody bieżącej i ścieków w toalecie - ryczałtem oraz według licznika.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości stawki wywoławczej do kasy MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23 lub przelewem na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 w terminie do dnia 11 lutego 2011 r. (za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.), zapoznanie się z regulaminem prowadzenia przetargu oraz przedmiotem przetargu i umową najmu.

 

Uwaga !

  1. W przypadku najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasoby MPGN Sp. z o.o. – do uczestnictwa w przetargu zostaną zakwalifikowane jedynie osoby nie posiadające zaległości finansowych wobec Spółki. W przypadku uiszczenia wadium przez te osoby – kwota wadium zostanie zaliczona na poczet zaległości, a wpłacający zostanie wykluczony z uczestnictwa w przetargu.

  2. Po dokonaniu wymaganej wpłaty wadium, należy zgłosić się (w dniu dokonania wpłaty) do Biura Obrotu Nieruchomościami  (wejście  nr  1, pokój nr 8).

Forma przekazania: umowa najmu na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

W przetargu biorą udział osoby, które okazały dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający ich tożsamość. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 3 dni od daty przetargu, przedstawienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, przedstawienia aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, w przypadku spółek należy przedstawić pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Osoby biorące udział w przetargu w imieniu osób, które wpłaciły wadium, winny również okazać pisemne pełnomocnictwo do działania w ich imieniu.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Bliższych informacji udziela MPGN Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, tel. 56 451 20 27.

 

 

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 28.01.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-01-28 11:11

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Paulina Cegłowska, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206513
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-24 14:11
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023762
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl