Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Legionów 79/81 nr 19

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .

z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 o

głasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

lokalu użytkowego nr 19 położonego przy ul. Legionów 79/81

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 1/107 o powierzchni 3.608 m2, w obrębie 13, księga wieczysta: KW 25405/1.

 

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 19 położony jest na I piętrze budynku, pawilonu handlowo-usługowego z ekspozycją na ulicę Legionów. Budynek jest dwukondygnacyjny, wykonany w technologii monolitycznej prefabrykowanej, tzw. wielkiej płyty. Dach płaski – stropodach pokryty papą. Budynek obecnie jest w trakcie prac konserwacyjnych obejmujących odnowienie i ocieplenie elewacji zewnętrznej.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-         ściany wewnątrz lokalu pokryte tynkami cementowo – wapiennymi gładkimi, malowane farbą, w pomieszczeniach sanitarnych pokryte płytkami ceramicznymi,

-         podłogi w pomieszczeniach wyłożone terakotą, w jednym pomieszczeniu pokryte panelami drewnianymi,

-         sufity gładkie otynkowane,

-         stolarka okienna drewniana,

-         stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, zewnętrzna PCV,

Lokal użytkowy nr 19 o powierzchni użytkowej 178,00 m2 składa się z następujących pomieszczeń: wiatrołapu o pow. 4,50 m2, sali pocztowej o pow. 76,40 m2, magazynu paczek o pow. 2,60 m2, 2 x telekomunikacji o pow. 0,90 m2, korytarza o pow. 25,70 m2, pokoju naczelnika o pow. 9,10 m2, kasy o pow. 7,50 m2, pom. socjalnego o pow. 7,10 m2, w. c. męskiego o pow. 2,10 m2, w. c. damskiego o pow. 2,10 m2, szatni o pow. 6,00 m2, archiwum o pow. 3,50 m2, ekspedycji o pow. 11,70 m2, sali listonosza o pow. 17,90 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  70/1000.

W lokalu znajdują się:

-         instalacja wodno-kanalizacyjna,

-         instalacja elektryczna,

-         instalację gazową,

-         centralnego ogrzewania z sieci miejskiej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie, z którym położona jest na terenie zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości:  205.000,00 zł

Wadium: 10.300,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2013 r. o godz. 1200  w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 10.300,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych) do dnia 18 lipca 2013 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 11 lipca 2013 r. w godz. od 1130 – 1200 lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. E. Stachury 1, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 18 lipca 2013 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście A pokój nr 1) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,  Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Agnieszka Krawczuk
    data wytworzenia: 2013-06-27
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-06-27 14:33
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-27 14:33

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Paulina Cegłowska, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn@mpgn.pl, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206523
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-24 14:11
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1023780
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 14:11

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl