Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grudziądzu przy ul. Stara 8 /Długa 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 83, obręb 45, o powierzchni  186 m2, księga wieczysta nr 33053.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, podpiwniczonym ze strychem użytkowym, o czterech kondygnacjach. Na parterze znajduje się lokal użytkowy o pow. 122,92 m2(wynajęty)    z zapleczem magazynowym (częściowo nieużytkowym), natomiast na pozostałych kondygnacjach znajduje się sześć lokali mieszkalnych z czynszem regulowanym i dwa lokale socjalne. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu  zobowiązuje się do przekwaterowania osób zamieszkujących w lokalach socjalnych do dnia 30.06.2006 r.

Nieruchomość wyposażona w następujące instalacje:

- wod – kan z sieci komunalnej,

- elektryczną oświetleniową,

- gazową,

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 419,97 m2

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Grudziądza przewiduje dla tego terenu intensywną zabudowę mieszkaniową oraz wielofunkcyjną strefę śródmiejską.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ul. Starej 8/Długiej 15 zlokalizowany jest na terenie Dzielnicy Starego Miasta wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/302/118 jak również do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie prace planowane na terenie nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.     

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 16 stycznia 2006 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg– nabywca.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami,  tel. 056 451 20 27.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-02 12:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-02 12:53

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9782
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-03 08:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1619742
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-12-03 13:42

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl