Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu handlowego

położonego w Grudziądzu przy ul. Toruńskiej 2/4.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 42,80 m2

Lokal może być przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

Stawka wywoławcza: 40,00zł /m2

Do wylicytowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek vat 22%. Dodatkowo najemca będzie ponosić comiesięcznie następujące koszty:

- podatek od nieruchomości w wysokości 17,83zł/m2 + vat 22% ( stawka na rok 2007)

- wywóz nieczystości stałych

- zużycie wody i ścieków (należy zawrzeć umowę z MWiO Sp. z o.o. w Grudziądz, po opomiarowaniu lokalu)

-zużycie energii elektrycznej(należy zawrzeć indywidualną umowę z zakładem energetycznym)

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2007r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.200,00 w kasie Przedsiębiorstwa do dnia 19 października do godz. 13.00.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzonego przetargu.

Przyszły najemca zobowiązany jest do wykonania remontu w lokalu – adaptacji na koszt własny oraz uzyskania stosownych pozwoleń do prowadzenia działalności. Nakłady finansowe związane z wykonaniem remontu nie będą podlegały rozliczeniu.

Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z warunkami oraz przedmiotem najmu. W przetargu biorą udział tylko te osoby, które okazały dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający ich tożsamość.

Z wygrywającym przetarg w terminie 7 dni od dnia przetargu zawarte zostaną umowy o remont, której przedmiotem będzie zaadoptowanie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy na koszt przyszłego najemcy oraz umowa o najem lokalu. Prace remontowe należy wykonać w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z opracowaną dokumentacją, która jest do wglądu w siedzibie MPGN Sp. z o.o. i w myśl obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Nie wykonanie adaptacji w określonym umową o remont terminie spowoduje rozwiązanie umowy o najem lokalu bez zachowania terminów jej wypowiedzenia oraz, bez prawa żądania przez najemcę od wynajmującego zwrotu równowartości poczynionych nakładów (kara umowna).

Przez okres trzech miesięcy najemca zwolniony będzie z opłaty czynszowej tj. wylicytowanej stawki czynszu x metry + 22% VAT.

W przypadku gdy umowa zostanie rozwiązana z winy wynajmującego przed okresem 5 lat, wynajmujący dokona z najemcą rozliczenia poniesionych nakładów proporcjonalnie do okresu jego użytkowania. W sytuacji, gdy najemca rozwiąże umowę najmu, nakłady nie będą podlegały rozliczeniu i pozostaną własnością wynajmującego bez prawa demontażu zamontowanych przez najemcę urządzeń.

Z chwilą podpisania umowy najmu, osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do przedstawienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, przedstawienia aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego. W przypadku osób, które uczestniczą w przetargu w imieniu przyszłych najemców, należy przedstawić pełnomocnictwo notarialne do działania w jej imieniu.

Oględziny lokalu odbędą się w dniu 18 października 2007r. w godzinach od 10,00 – do 11,00.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz zakres i warunki adaptacji lokalu można uzyskać w MPGN. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami (pokój nr 8), tel 056 45 120 27.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 2007.10.11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-10-11 14:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-11 14:22

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17195
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 14:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958180
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl