Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Staszica 4/3

 

                                                      
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o.
w Grudziądzu
Zgodnie z § 5 uchwały Nr XXXIX/109/02 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 20 marca 2002r.    w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – miasto Grudziądz / Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 15,poz.302 z późn.zm./ w związku         z art.21 ust.3 pkt7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2005r.Nr 31,poz.266 z późn.zm./ oraz uchwałą Nr 8/2001 Zarządu MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 14 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu przetargów na oddanie w najem lokali mieszkalnych będących własnością MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz będących własnością komunalną w zarządzie MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu o powierzchni przekraczającej 80m2.
ogłasza
publiczny przetarg ustny / licytacja/  - na oddanie w najem za czynsz wolny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ul. Staszica 4 w Grudziądzu, który odbędzie się dnia 30 lipca 2009r.   o godz. 900 w Referacie ds. Najmu i Zamiany Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu./wejście Nr 4/
1.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przy ul.Staszica4/3 w Grudziądzu wynosi 116,33m2 a składa się z :
I      pokój                   o powierzchni – 23,70m2
II     pokój                   o powierzchni – 23,70m2     
III    pokój                   o powierzchni – 33,95m2
IV    pokój                  o powierzchni –   6,56m2
Kuchni                          o powierzchni - 12,71m2
Łazienka                       o powierzchni -    3,77m2
przedpokój                  o powierzchni -   11,94m2
2.Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze, wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną , elektryczną , gazową, piece.
3.Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27 lipca 2009r. w godz.1030 do godz.1130. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z warunkami umowy najmu lokalu i lokalem mieszkalnym.
4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Grudziądza oraz osoby prawne mające siedzibę lub siedzibę jednostki organizacyjnej na terenie Miasta /przedłożyć aktualne dokumenty/.
5.Uczestnicy przetargu – osoby fizyczne mogą występować przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego.
6.Dochód uczestnika przetargu i osób stale z nim zamieszkujących w lokalu powinien gwarantować regularne opłacanie czynszu i świadczeń związanych z eksploatacją mieszkania.
7.Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 150% stawki czynszu , tj. 5,44zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
8.Wadium w wysokości 3800 zł należy wpłacić gotówką w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.    przy ul. Mickiewicza 23 w godz.900 do godz. 1300 , w terminie do dnia poprzedzającego przetarg , tj. do 29 lipca 2009r.
9.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu, a pozostałym uczestnikom oddaje się niezwłocznie po przetargu.
10.Wadium ulega przepadkowi w razie nie zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wyłonienia najemcy w drodze przetargu, z przyczyn leżących po stronie uczestnika , który przetarg wygrał.
11. Przedmiotowy lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych na koszt przyszłego najemcy. Zakres remontu zostanie przedstawiony podczas oględzin lokalu i podczas przetargu
12.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny , zawiadamiając o tym fakcie wszystkich uczestników przetargu.
 
Informacji związanych z niniejszym przetargiem udziela Referat ds. Najmu i Zamiany w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23 / budynek Nr4 / w godz. 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr 056-45-120-25,056-45-120-26, adres e-meil www.mpgn.grudziadz.com.pl
           
 
 
Sprawę prowadzi:
Insp.ds lokalowych
M. Fabiszak
 
 
 
  • autor informacji: Marzena Fabiszak
    data wytworzenia: 16.07.2009
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2009-07-16 14:24

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11193
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-28 10:59
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1397300
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 15:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl