Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1672/07 - zaproszenie do składania ofert:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.”

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy – 31.12.2008 r.

Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę materiałów biurowych w miarę potrzeb.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiane materiały w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości materiałów niż wynika to z formularza ofertowego.

W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą netto i brutto z podaniem wysokości należnego podatku VAT.

Ostateczna cena oferty to cena podana w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia (jest to łączna cena brutto za wszystkie elementy wymienione w formularzu oferty). Cenę brutto należy wyliczyć na podstawie ceny netto uwzględniającej wszystkie elementy wymienione w formularzu oferty.

Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej.

2. Posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 dostaw materiałów biurowych o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda, z potwierdzeniem ich wykonania.

3. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Prosimy o dołączenie powyższych dokumentów do oferty.

Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych - wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych materiałów.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.” należy złożyć w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu w sekretariacie do dnia 19.12.2007 roku.

  • autor informacji: Hanna Tarczyńska
    data wytworzenia: 2007.12.03
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2007-12-03 10:01
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-04 09:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4263
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-28 12:41
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1573039
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl