Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Geneza powstania Spółki. Cel działania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostką powołaną do gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasto Grudziądz.

Spółka została powołana uchwałą Nr XXII/96/00 z dnia 27 września 2000 roku Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego, a następnie aktem założycielskim podpisanym w dniu 29 czerwca 2001r. stanowiącym o utworzeniu Spółki z dniem 1 lipca 2001r. Na mocy Postanowienia VII Wydziału Sądu Rejonowego w Toruniu w dniu 4 września 2001r. Spółka uzyskała osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000039577.
 
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym będącym własnością Gminy odbywa się na podstawie obowiązujących Ustaw, Uchwał Rady Miasta Grudziądza, Zarządzeń Prezydenta, natomiast gospodarowanie zasobem będącym własnością Spółki na podstawie Ustaw, Uchwał i Zarządzeń Zarządu Spółki. Spółka czyni starania zmierzające do zapewnienia spójności treści Uchwał Rady Miasta i Uchwał Zarządu MPGN i stosowania jednolitych zasad dla mieszkańców Grudziądza, do czasu zakończenia procesu aportu i wniesienia wszystkich zasobów mieszkaniowych miasta do Spółki. Zakłada również kontynuowanie wyłączania samodzielnych lokali mieszkalnych oraz prywatnych budynków z mieszkaniowego zasobu Gminy. Jej celem jest uporządkowanie struktury własności nieruchomości, co wyeliminuje nieprawidłowości i problemy związane z porządkowaniem zapisów w Księgach Wieczystych i pozostawienie tylko niezbędnej części budynków do realizacji zadań Gminy.
 
W celu zapewnienia spójności podejmowanych działań i decyzji oraz prawidłowej gospodarki nieruchomościami Spółka współpracuje z wydziałami Urzędu Miasta oraz zakładami  budżetowymi, w szczególności:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska,
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego,
Wydział Inwestycji i Remontów,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Wydział Spraw Społecznych,
Wydział Kultury, Sportu i Promocji,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Powiatowy Urząd Pracy.
 
Mimo, że główne zadanie statutowe MPGN to zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach w imieniu Gminy, Spółka -  jako podmiot prawa handlowego zobowiązana jest do racjonalnego wykorzystania zasobu tj. zbilansowania wpływów i wydatków w celu zapobiegania jego dekapitalizacji oraz możliwie najefektywniejszego wykorzystania zasobów dla dobra mieszkańców Grudziądza. Z 15-letniego doświadczenia Spółki wynika, że taka formuła jest jedną z najlepszych form zarządzania zasobem, ponieważ Spółka posiada znacznie więcej mechanizmów oraz możliwości elastycznego i szybkiego dostosowywania 
do zmieniających się w tym zakresie przepisów i realiów w porównaniu do możliwości Gminy. Ponadto jest wyspecjalizowana w zakresie tematyki zarządzania nieruchomościami, posiada niezbędne służby techniczne, ekipy remontowe oraz kadrę administracyjną, która na bieżąco podnosi kwalifikacje z zakresu przepisów dotyczących zasad najmu, eksmisji, prowadzenia wspólnot mieszkaniowych, ksiąg wieczystych i innych związanych z gospodarką nieruchomościami. Stałe dokształcanie kadry z zakresu prawa, nieruchomości oraz liczne szkolenia branżowe pozwalają na wprowadzanie nowych programów mających wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin o najniższych dochodach w Grudziądzu.
Dzięki wprowadzonym przez Zarząd programom organizacyjnym, od 2009 udało się uregulować sytuację związaną z „przydziałami mieszkań”. Od siedmiu lat lista rodzin oczekujących na mieszkania z zasobów gminnych realizowana jest w 100%. Taka skuteczność jest ewenementem w skali kraju ponieważ wiele polskich miast boryka się z długoletnimi kolejkami związanymi z oczekiwaniem na mieszkanie. Jest to możliwe dzięki prowadzonej polityce mieszkaniowej, usprawnieniom oraz innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym i konsekwentnie realizowanym przez Spółkę. 
 
Prowadzona przez Zarząd polityka mieszkaniowa uczyniła z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu lidera w branży mieszkaniowej, co potwierdzają władze Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami jak i kapituły wielu ogólnopolskich konkursów, stawiając przykład MPGN jako wzór do naśladowania dla innych miast w Polsce.
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2013-10-17 16:23
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 11:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4027
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-21 11:56
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549212
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-09-22 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl