Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1428/04 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie remontu lokalu przy ul. Toruńskiej 6 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 10 zł w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8. w godz. od 8°° do 13°° do dnia 30.07.2004r.
Oferty należy składać do dnia 03.08.2004 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2004 r. o godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert: cena brutto - 100%
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
(Posiadają uprawnienia do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem postępowania z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia porównywalne z przedmiotem zamówienia.)
Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów, wg kryteriów zerojedynkowych, na zasadzie 1- spełnia, 0 –nie spełnia.

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu: (0 – 56) 45 – 120 – 34.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-22 07:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-09-22 08:11

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20837
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-01-11 15:36
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958760
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl