Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

78/16 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-12-22 12:37

78/16 - Przetrag nieograniczony na:

Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki   Nieruchomościami Sp. z o.o.   w Grudziądzu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.   
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-11-30 14:07

77/16 - Przetrag nieograniczony na:

Wykonanie prac konserwacyjnych w branży dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej, ślusarskiej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki   Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Curie –Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.   

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-11-30 14:55

77/16 - Dokumentacja przetargowa:

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-11-30 14:51

79/16 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-12-23 10:20
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 10:20

79/16 - Przetarg nieograniczony na:

Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych   przez   Miejskie   Przedsiębiorstwo   Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-12-01 14:45

79/16 - Dokumentacja przetargowa:

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-12-01 14:46

80/16 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-12-19 13:37
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-19 14:03

80/16 - Przetrag nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa bankowa kredytu obrotowego krótkoterminowego w wysokości 2 340 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną przy ul. Ryszarda Milczewskiego –Bruna 9 w Grudziądzu i kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2 750 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną  nr 10 przy ul. Edwarda Stachury 10 w Grudziądzu.
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-12-02 13:50

81/16 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-02-13 14:51

81/16 - Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-02-07 14:58
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-02-07 14:58

81/16 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 13.01.2017r, 16.01.2017r oraz z dnia 17.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-01-26 15:00
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-01-26 15:00

81/16 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 13.01.2017r

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-01-18 09:56
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-01-18 09:57
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-01-18 09:58
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-01-18 09:58

81/16 Przetarg nieograniczony na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.oraz zarządzanych lub administrowanych przez nie wspólnot mieszkaniowych na lata 2017 - 2020

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2016-12-28 14:01
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-28 14:03

26/17 - Informacja o złożonych ofertach

26/17 Przetarg nieograniczony na:

Remont dachu z pokryciem dachówką ceramiczną karpiówką, remont kominów z cegły, docieplenie ścian, skosów i stropów mieszkań na poddaszu w budynku mieszkalnym przy ul. Libelta 12, 12A w Grudziądzu. 

241/17 - Informacja o złożonych ofertach

241/17 - Przetarg nieograniczony na:

Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego usytuowanego przy Al. 23 Stycznia 2A w Grudziądzu

35/17 - Przetarg niograniczony na:

Remont dachu z pokryciem dachówką ceramiczną karpiówką, remont kominów z cegły, docieplenie ścian, skosów i stropów mieszkań na poddaszu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku mieszkalnym przy ul. Libelta 12, 12A w Grudziądzu.

36/17 - Przetarg nieograniczony na:

Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego usytuowanego przy Al. 23 Stycznia 2A w Grudziądzu

36/17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-05-31 16:00

41/17 - Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Forteczna 28/Grunwaldzka 2/4/6, ul. Słowackiego 23, ul. Słowackiego 25 w Grudziądzu.

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-06-12 14:54

42/17 - Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym  przy ul. Nadgórna 57, 57a w Grudziądzu. 

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-06-21 12:54
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-21 12:46

43/17 - Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Forteczna 24 i 26, ul. Forteczna 22 i 20, ul. Forteczna 20A w Grudziądzu.


Termin składania ofert: 13.07.2017r. do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 13.07.2017r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego; Pokój nr 120  I piętro.

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-06-28 13:10

54/17 - Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod. - kan. i przebudową instalacji gazowej oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych  przy ul. Długiej 6/Murowa 43, ul. Długiej 14/Murowa 51, ul. Nadgórnej 63 w Grudziądzu objętych programem „KAWKA II”
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-07-24 14:33
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-24 14:10

54/17 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 03.08.2017r.

54/17 - Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Mateusz Olechowicz
  data publikacji: 2017-08-08 15:40
 • opublikował: Mateusz Olechowicz
  data publikacji: 2017-08-08 15:41
 • zmodyfikował: Mateusz Olechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-08 15:40

54/17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-22 12:56

59/17 - Dokumentacja przetargowa:

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-02 12:13
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-02 11:54

59/17 - Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 18A w Grudziądzu. 

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-02 12:13

59/17 - Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-22 10:05

59/17 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-22 10:05

60/17 - Przetarg nieograniczony na:

Remont pokrycia dachu papowego budynku przy ul. Fortecznej 26 i remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki budynku przy ul. Tetmajera 4 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi.     

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-03 11:54

60/17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

60/17 - Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-22 12:54

60/17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu części postępowania:

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-09-04 14:28

61/17 - Przetarg nieograniczony na:

Kompleksowy remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z odtworzeniem balkonów przy ul. Laskowickiej 12 w Grudziądzu. 

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-04 12:50

61/17 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 21.08.2017r.

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-22 09:06

61/17 - Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-08-25 10:48

66/17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-10-30 12:55
 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-10-30 12:58

66/17 Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Mateusz Olechowicz
  data publikacji: 2017-10-23 12:17
 • opublikował: Mateusz Olechowicz
  data publikacji: 2017-10-23 12:18
 • zmodyfikował: Mateusz Olechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-23 12:15

66/17 - Przetarg nieograniczony na:

Remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki budynku przy ul. Tetmajera 4 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi.     

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-10-05 14:37

67/17 - Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Mateusz Olechowicz
  data publikacji: 2017-10-27 07:55
 • opublikował: Mateusz Olechowicz
  data publikacji: 2017-10-27 07:56

67/17 - Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 18A w Grudziądzu. 

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-10-06 12:29

65/17 - Zawiadomienie o unieważnianiu postępowania

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-11-06 12:56
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-06 12:55

65/17 Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-11-06 13:10
 • opublikował: Mateusz Olechowicz
  data publikacji: 2017-10-24 15:08
 • zmodyfikował: Mateusz Olechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 15:07

65/17 - Przetarg nieograniczony na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku handlowo usługowym przy ul. Sportowców 1-3 w Grudziądzu.

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-10-06 15:48

71/17 - Przetarg nieograniczony na:

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Nr 15 z przynależną infrastrukturą   techniczną przy ul. Lotniczej w Grudziądzu.

71/17 - Odpowiedź na zapytania Wykonawców z dnia 17.11.2017 r. i 21.11.2017 r.

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-11-23 12:01
 • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 12:01

71/17 - Informacja o złożonych ofertach

 • opublikował: Paulina Cegłowska
  data publikacji: 2017-11-28 15:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3324
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-11 09:03
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1843374
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 13:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl