Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

975/04 - przetarg nieograniczony na:
Budowa placu parkingowego zadaszonego z docelową funkcją PASAŻU HANDLOWEGO przy Al. 23 Stycznia w Grudziądzu.

Budowa placu parkingowego, w części zadaszonego, z przynależną infrastrukturą techniczną z docelową funkcją PASAŻU HANDLOWEGO o 130 boksach handlowych jednostronnie otwartych o łącznej pow. zab. 865 m².
W przetargu mogą udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz, którzy spełniają poniższe warunki:
a) Osoby nadzorujące i kierujące robotami budowlanymi posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie robót drogowych, instalacji elektrycznej i wod. kan. i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
b) Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pięć robót budowlanych o wielkości porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zrealizowali dwa obiekty o konstrukcji stalowej o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 .
c) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- przychód roczny za 2003 r. 4 mln zł oraz posiadają na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 30 % wartości oferowanej ceny lub możliwości kredytowania przez bank tej kwoty.
d) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin realizacji: 2004-09-30
Wadium: 40000 zł.

podstawa prawna: Ustawa o Zamówieniach Publicznych z 10.06.1994 r. (z późniejszymi zmianami)
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 2004-07-16 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 2004-07-16 o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego - świetlica.

Kryteria oceny oferty:
Cena 100 %,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego wejście nr 8 w godz.08:00-13:00
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

Uprawniony do kontaktów z oferentami: H. Tarczyńska (0-56) 45-120-34, R. Napieralski (0-56) 45-120-47
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-05-25 15:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-09-22 08:23

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-01-11 15:36
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962521
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl