Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1806/04 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu 6 szt. balkonów z balustradą ceglaną w  budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 38 w Grudziądzu.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.11.2004r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 15 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8°°  do 13°°.

Oferty należy składać do dnia 04.10.2004r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10. 2004 r. o godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego w  świetlicy.

Kryterium oceny ofert: cena brutto  - 100%.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia:

(Posiadają  uprawnienia do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi. Wykonali w ciągu ostatnich 36 miesięcy a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia w zakresie remontu balkonów.)

Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów, wg kryteriów zerojedynkowych, na zasadzie 1- spełnia, 0- nie spełnia.

 

Kontakt telefoniczny po numerem telefonu:  (0 – 56) 45 – 120 – 34.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-20 11:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-09-22 08:02

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20880
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-01-11 15:36
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962530
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl