Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 62,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 19/9 obręb 61, o powierzchni 639 m2.

Nieruchomość jest własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu dla której w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych sporządzona jest księga wieczysta nr 18894.

Nieruchomość zabudowana piętrowym budynkiem warsztatowym o pow. ogólnej 138,57 m2, z połączoną z nim parterową halą produkcyjną o pow. ogólnej 132,57 m2, wiatą drewnianą o pow. zabudowy 84,41 m2, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. ogólnej 21,54 m2, drewnianym budynkiem gospodarczym.

Nieruchomość przeznaczona pod funkcję mieszkaniową, usługową, rzemieślniczą.

Cena wywoławcza na w/w nieruchomość wynosi 33.800,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 3.380,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) najpóźniej do dnia 11 października 2004 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Przetarg odbędzie się 15 października 2004 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zwarciu aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg– nabywca.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe  informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami,  tel. (0-56) 451 20 35.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-04 11:34
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-10-19 12:17

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7595
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-04 15:03
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961029
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl