Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Prezes

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z o.o. w Grudziądzu ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, położonej w Grudziądzu przy ulicach: Długiej 10 / Murowej 47.

 

Położenie nieruchomości: województwo kujawsko – pomorskie, Grudziądz ul. Długa 10 / Murowa 47.

Oznaczenie księgi wieczystej: 33055

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana, położona na działce  nr 102 o powierzchni 185 m2   w obrębie 45. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, składającym się z budynku głównego, podpiwniczonego o trzech kondygnacjach nadziemnych, położonego przy ulicy Długiej 10 oraz połączonego z nim budynku usługowego przy ulicy Murowej 47. Przy ulicy Długiej znajduje się lokal  użytkowy o pow. 78,18 m2 , natomiast na pozostałych kondygnacjach znajduje się pięć lokali mieszkalnych z czynszem regulowanym. W budynku od strony Murowej 47 znajduje się lokal użytkowy, magazyn o powierzchni 102,53 m2. Nieruchomość wyposażona w następujące instalacje: wewnętrzna instalacja  elektryczna, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, odgromową. Powierzchnia użytkowa nieruchomości 380,44 m2.

Przeznaczenie nieruchomości:  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Grudziądza przewiduje dla tego terenu intensywną zabudowę mieszkaniową oraz wielofunkcyjną strefę śródmiejską. Budynki przy ulicach Długiej 10 / Murowej 47 wpisane są do gminnej ewidencji zabytków . Wszelkie prace remontowo – budowlane planowane na przedmiotowej działce jak też przy poszczególnych budynkach wymagają uzgodnienia z właściwym organem ochrony zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Forma przekazania :  sprzedaż prawa własności.

Cena wywoławcza: 360.000,00 złotych (słownie: trzystasześćdziesiąttysięcyzłotych).

Wysokość zaliczki: 36.000,00 złotych (trzydzieścisześćtysięcyzłotych).

Przetargi na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się w dniach:  18 listopada 2004 r. i  9 grudnia 2004 r.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 3, najpóźniej do  dnia 24 grudnia 2004 r. do godziny 13.oo, pisemne zgłoszeniu udziału w rokowaniach. Zgłoszenie dokonane za pomocą  przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 24 grudnia 2004 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie, w miejscu i o terminie o którym wyżej, powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia

3.      oświadczenie, że   zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn.” Zgłoszenie do rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Długiej 10/Murowej 47 i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23.

Rokowania odbędą się w dniu 28 grudnia 2004 r. o godzinie 12.00 w siedzibie tut. Przedsiębiorstwa - świetlica. 

Zaliczkę, tytułem zabezpieczenia kosztów, należy wpłacić przelewem, w terminie do dnia 24 grudnia 2004 r., na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.- B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370. Termin wpłaty zaliczki określony został na dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek .

Zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat dodatkowych warunków rokowań na kupno nieruchomości przy ul. Długiej 10/Murowej 47, w terminie do dnia 24 grudnia 2004 r. udziela Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, (budynek nr 3) tel. 45 120 35.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-15 14:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-12-15 14:41

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7625
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-04 15:03
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl