Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1475/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Groblowej 19a/1 w Grudziądzu.
Termin realizacji: 30.01.2006
Oferty składać do: 29.12.2005
1434/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Aleja 23Stycznia 54 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy
Oferty składać do: 23.12.2005
1431/05 - przetarg nieograniczony na:
Konserwacja instalacji domofonowej (3296 unifonów) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2007
Oferty składać do: 20.12.2005
1369/05 - przetarg nieograniczony na:
Wycena nieruchomości, lokali mieszkalnych i gruntów, sporządzanie inwentaryzacji szkicowej lokali dla potrzeb MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2006
Oferty składać do: 19.12.2005
1411/05 - przetarg nieograniczony na:
Sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w 484 budynkach o 7407 lokalach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2006 - 15.12.2007
Oferty składać do: 16.12.2005
1220/05 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej w 589 budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2007
Oferty składać do: 13.12.2005
1223/05 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji gazowej w 589 budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2007
Oferty składać do: 12.12.2005
1219/05 - przeterg nieograniczony na:
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w 589 budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2007
Oferty składać do: 9.12.2005
1323/05 - przetarg nieograniczony na:
Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2006
Oferty składać do: 6.12.2005
1261/05 - przetarg nieograniczony na:
Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Sobieskiego 8A w Grudziądzu.

Termin realizacji: 31.12.2005
Oferty składać do: 10.11.2005
1066/05 - przetarg nieograniczony na:
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 z elementami infrastruktury technicznej O/M Nowe Tarpno w Grudziądzu.

Termin realizacji: okres w miesiącach: 11 licząc od momentu udzielenia zamówienia
Oferty składać do: 8.11.2005
1043/05 - przetarg nieograniczony na:
Udzielenie kredytu długoterminowego na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych O/M Nowe Tarpno w Grudziądzu.

Termin realizacji: okres w miesiącach: 10 licząc od momentu udzielenia zamówienia.
Oferty składać do: 2.11.20051135/05 - przetarg nieograniczony na:
Przebudowa balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Elbląskiej 5, 7 i ul. Legionów 77 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.06.2006
Oferty składać do: 12.10.2005
1086/05 - przetarg nieograniczony na:
Docieplenie dwóch szczytów budynku przy ul. Kasprzyckiego 1 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.11.2005
Oferty składać do: 30.09.2005
794/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Mickiewicza 19, 20 w Grudziądzu: remont klatek, wymiana instalacji elektrycznej.

Termin realizacji: 2 miesiące od momentu udzielenia zamówienia.
Oferty składać do: 30.08.2005
929/05 - przetarg nieograniczony na:
Przebudowa balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Elbląskiej 5, 7, ul. Legionów 77 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 15.10.2005
Oferty składać do: 24.08.2005
915/05 - przetarg nieograniczony na:
Modernizacja i regulacja wewnętrznej instalacji c. o. w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 2 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.09.2005
Oferty składać do: 19.08.2005
880/05 - przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usługi ochrony fizycznej budynku internatu przy ul. Lipowej 35 w Grudziądzu.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.06.2006
Oferty składać do: 12.08.2005
824/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Słowackiego 19, Tetmajera 2, 2a, Chełmińskiej 61 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 15.10.2005
Oferty składać do: 8.08.2005
775/05 - przetarg nieograniczony na:
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Smoleńskiego 1, ul. Kasprzyckiego 5 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 15.10.2005
Oferty składać do: 22.07.2005
753/05 - pretarg nieograniczony na:
Modernizacja i regulacja wewnętrznej instalacji c. o. w budynku
przy ul. Legionów 74-80 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.09.2005
Oferty składać do: 20.07.2005
752/05 - przetarg nieograniczony na:
Przemurowanie kominów w budynkach przy ul. Karabinierów 2,
Prusa 18 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.10.2005
Oferty składać do: 19.07.2005
747/05 - przetarg nieograniczony na:
Modernizacja i regulacja wewnętrznej instalacji c. o. w budynkach
przy ul. Dąbrówki 5, ul. Słowackiego 33/35 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.09.2005
Oferty składać do: 18.07.2005
702/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont dachu z wymianą rynien i rur spustowych w budynku
przy ul. Rybackiej 7 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 15.09.2005
Oferty składać do: 8.07.2005
530/05 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie i osadzenie stolarki PCV o pow. ca. 1542,14 m2 (679 szt.) w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.11.2005
Oferty składać do: 8.07.2005
612/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont nawierzchni chodnika przy ul. B. Komorowskiego 1-3-5 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.09.2005
Oferty składać do: 17.06.2005
578/05 - przetarg nieograniczony na:
Wymiana 17 szt. drzwi stalowych zewnętrznych w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. (BOM nr 1) w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.09.2005
Oferty składać do: 16.06.2005
577/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont elewacji, wykusza i balkonów budynku przy ul. Starorynkowej 2/4 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.08.2005
Oferty składać do: 13.06.2005
469/05 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie usług deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych
w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 01.07.2005 - 30.06.2008
Oferty składać do: 20.05.2005
245/05 - przetarg nieograniczony na:
Utrzymanie czystości posesji i przyległych chodników administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, sprzątanie pomieszczeń biurowych MPGN, utrzymanie czystości Pasażu Handlowego przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu.Termin realizacji: 1.07.2005 - 30.06.2008
Oferty składać do: 5.05.2005
238/05 - przetarg nieograniczony na:
Remont budynków przy ul. Mickiewicza 19, 19a, 20 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 30.09.2005
Oferty składać do: 4.05.2005
373/05 - przetarg nieograniczony na:
Ubezpieczenie majątkowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu. Termin realizacji: 1.06.2005 - 31.05.2007 Oferty składać do: 25.04.2005
289/05 - przetarg nieograniczony na:
Budowa daszków osłonowych do boksów handlowych pasażu przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 13.05.2005
Oferty składać do: 5.04.2005
237/05 - przetarg niograniczony na:
Ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.04.2005 - 31.03.2007
Oferty składać do: 22.03.2005
191/05 - przetarg nieograniczony na:
Budowa daszków osłonowych do boksów handlowych pasażu przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 15.04.2005
Oferty składać do: 10.03.2005

179/05 - przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usługi ochrony fizycznej "Pasażu Handlowego" przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 01.04.2005 - 31.03.2007
Oferty skadać do: 07.03.2005
8/05 - przetarg nieograniczony na:
Wykonanie przeglądu pięcioletniego 138 budynków mieszkalnych administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 31.12.2005
Oferty składać do: 27.01.2005

7/05 - przetarg niograniczony na:
Świadczenie usługi ochrony fizycznej "Pasażu Handlowego" przy Al. 23 Stycznia 40 w Grudziądzu.

Termin realizacji: 1.03.2005 - 28.02.2007
Oferty składać do: 25.01.2005

1/05 - przetarg nieograniczony na:
Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych i wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Termin realizacji: 31.12.2005
Oferty skadać do: 24.01.2005

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40782
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-02 08:42
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1549098
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-09-22 09:06

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl