Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu o nr 47, o powierzchni 258 m2, obręb 42, KW 33289.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem usługowym, na który składają się: lokal użytkowy, budynek magazynowy i zadaszony plac.

Lokal użytkowy: usytuowany w zabudowie zwartej, o jednej kondygnacji nadziemnej, w części podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 170,41 m2, wyposażony w instalacje: wewnętrzną instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną, odgromową

Budynek magazynowy: dobudowany do zaplecza lokalu użytkowego, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 9,79 m2 wyposażony w instalacje: wewnętrzną instalację elektryczną, chłodniczą, odgromową.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Grudziądza przewiduje dla tego terenu intensywną zabudowę mieszkaniową oraz wielofunkcyjną strefę śródmiejską.

Informacje dodatkowe: Budynek przy ul. Wybickiego 1 nie jest wpisany do rejestru zbytków ani do gminnej ewidencji zabytków zlokalizowany. Jest on  zlokalizowany na terenie strefy ochrony konserwatorskiej „B”, przylegającej bezpośrednio do terenu dzielnicy Starego Miasta, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/302/118. Znajduje się on również na terenie strefy archeologicznej „OW”. 

Wszelkie prace o charakterze remontowo-budowlanym planowane przy tym obiekcie powinny być uzgodnione z właściwym organem ochrony zabytków.

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.     

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 1 lutego 2005 r. na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Przetarg odbędzie się 4 lutego 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu (pomieszczenie świetlicy).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zwarciu aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg– nabywca.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Dział Obrotu Nieruchomościami,  tel. 451 20 35.

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-01-04 15:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-01-04 15:36

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8945
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-18 10:10
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966572
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl