Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Publiczny  przetarg ustny (licytacja)  - na oddanie w najem za czynsz wolny  części lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku przy ul. Toruńskiej 6 w Grudziądzu. Przetarg odbędzie się dnia 31 stycznia 2006r. o godz. 1015 , w Dziale Gospodarki Lokalowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu /wejście Nr 6/.

1. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 6/7 w Grudziądzu wynosi 123,30m2 a składa się z :

I      pokój                                   o powierzchni        -   39,33m2

II     pokój                                   o powierzchni        -   27,48m2

III   pokój                                    o powierzchni        -   18,46m2

I kuchnia                                      o powierzchni        -   14,41m2

II kuchnia                                     o powierzchni        -     4,64m2

przedpokój samodzielny               o powierzchni        -      8,43m2

przedpokój wspólny                     o powierzchni        -      6,09m2

wc wspólne                                  o powierzchni        -      4,64m2

2. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze, wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną , elektryczną , gazową i co .

3. Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27 stycznia 2006r. w godz.1000 do godz.1200. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z warunkami umowy najmu lokalu  i lokalem mieszkalnym.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Grudziądza oraz osoby prawne mające siedzibę lub siedzibę jednostki organizacyjnej na terenie Miasta /przedłożyć aktualne dokumenty/.

5. Uczestnicy przetargu – osoby fizyczne mogą występować przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego.

6. Dochód uczestnika przetargu i osób stale z nim zamieszkujących w lokalu powinien gwarantować regularne opłacanie czynszu i świadczeń związanych z eksploatacją mieszkania.

7. Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 150% stawki czynszu , tj. 4,30zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

8. Wadium w wysokości  3200zł  należy wpłacić gotówką w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w godz.900 do godz. 1300 ,  w terminie do dnia poprzedzającego przetarg , tj. do 30 stycznia 2006r.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu, a pozostałym uczestnikom oddaje się niezwłocznie po przetargu.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie nie zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wyłonienia najemcy w drodze  przetargu, z przyczyn leżących po stronie uczestnika , który przetarg wygrał.

11. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny , zawiadamiając o tym fakcie wszystkich uczestników przetargu.

Informacji związanych z niniejszym przetargiem udziela Dział Gospodarki  Lokalowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  przy ul. Mickiewicza 23  / budynek Nr6  /  w godz. 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr 45-120-25, 45-120-26.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-19 14:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-19 14:51

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-02-01 13:15
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958580
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl