Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1286/05 - przetarg nieograniczony na:

Obsługa bankowa rachunków MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu i wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

1) Obsługa podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych

- jeden podstawowy rachunek bankowy

- 5 rachunków pomocniczych

- 286 rachunków wspólnot mieszkaniowych

- rachunki bankowe w nowo powstałych wspólnotach w czasie trwania umowy

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia opłat za otwarcie  rachunków.

2) Obsługa masowych płatności

- 10.000  transakcji w miesiącu  

3) Oprocentowanie rachunków

- każdego rachunku – 292 rachunki

- automatyczny overnight od całej gotówki pozostającej na poszczególnych kontach po godz. 15ºº do 7ºº następnego dnia od kwoty 20.000 zł

4) Oprocentowanie lokat terminowych

- od kwoty 100.000 do 500.000                       

5) Codzienne ( 5 dni w tygodniu)  przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej.

- kwota 1.305.600 zł  miesięcznie

Zamawiający stawia wymóg - Codzienna gotówka dostarczona do banku w formie zamkniętej winna być na rachunku  bankowym w dniu wpłat. Zamawiający zapewnia transport gotówki do siedziby banku lub oddziału  na terenie miasta Grudziądza W przypadku, kiedy Wykonawca  nie ma siedziby banku lub oddziału na terenie miasta  Grudziądza, Wykonawca we własnym zakresie pokrywa koszty transportu  gotówki   

6) Dokonywanie przelewów  na rachunki bankowe

- w innych bankach w systemie bankowości elektronicznej – 957szt. miesięcznie

- pomiędzy rachunkami prowadzonymi w tym samym banku w systemie  bankowości elektronicznej 1657szt.  miesięcznie

- pilne przelewy z potwierdzeniem -  10 szt. w roku

7) Finansowanie działalności bieżącej w postaci kredytu w rachunku bieżącym

- gotowość kredytu w wysokości 800.000 zł

- oprocentowanie w sposób parametryczny odniesione w relacji do wysokości obowiązującej  1  miesięcznej stawki WIBOR  + marża banku na dzień 29.09.2005r. 

Wykonawca winien zaoferować stałe  oprocentowanie ( nie może zostać  podwyższone)  kredytu przez okres realizacji umowy.

8) Elektroniczne  przyjmowanie i realizacja zleceń

- udostępnienie  systemu bankowości elektronicznej

- użytkowanie systemu bankowości elektronicznej  - 144 połączenia

- wyciąg z rachunku bankowego ( codzienny) – 292 rachunki

Ilość realizowanych  zleceń będzie ulegać zwiększeniu w miarę  tworzenia się  nowych wspólnot mieszkaniowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wys. 25000.00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 15 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 800 do 1300 do dnia 27.12.2005r. 

Oferty należy składać do dnia 28.12.2005r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2005r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust.1 i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2. Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.

3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  (0 – 56)  45 – 120 – 34.

 

 

6. udostępnienie systemu bankowości elektronicznej - 1 %

5. kredyt w rachunku bieżącym - 15 %

4. oprocentowanie rachunku - 5 %

2. obsługa masowych płatności - 10 %

Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem:1. prowizje i opłaty - 65 %

3. oprocentowanie lokaty terminowej - 4 %

 Wymagany termin realizacji zamówienia:  1.04.2006 - 31.03.2011.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-07 10:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-21 07:22

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66833
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571436
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl