Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

20/06 - przetarg nieograniczony na:

Sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji gazowej w 172 budynkach o 2834 lokalach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy-  15.12.2007r. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 10 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 31.01.2006r.

Oferty należy składać do dnia 01.02.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena ( wartość) brutto   - 100 %

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art.24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r,

- posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych,

- posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem postępowania, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie w zakresie sprawdzenia stanu technicznej sprawności instalacji gazowej potwierdzone, że prace te zostały wykonane należycie ( referencje).

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  (0 – 56)  45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-17 09:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-17 10:00

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66864
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571507
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl