Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

624/06 - przetarg nieograniczony na:

Regulacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Al. 23 Stycznia 52 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia:   30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać za odpłatnością 15 zł w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 29.05.2006r.  

Oferty należy składać do dnia 30.05.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie ( wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena ( wartość) brutto   - 100 %

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

-     spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych,

-     wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat a w przypadku, gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy –  roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia- trzy zamówienia w zakresie robót instalacji centralnego ogrzewania  ( budynki mieszkalne, użyteczności publicznej), potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających,

- posiadają uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji c. o. i należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, dysponują osobami bezpośrednio wykonującymi zamówienie posiadającymi kwalifikacje w zawodzie monter instalacji.  

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  (0 – 56)  45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-12 09:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-19 18:22

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66838
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl