Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1708/06 - przetarg nieograniczony na:

Czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2007r. – 31.12. 2007r.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - 9 zadań.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 15 zł) w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 7.12.2006r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 08.12.2006r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2006r. o godz. 10: 30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi – czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wykonanie bieżących usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych.

2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

3. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – mistrz kominiarski

4. Posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia- wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem postępowania, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie z należytą starannością, co najmniej trzy zamówienia w zakresie wykonania usług kominiarskich poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje )

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 - 34

.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-11-22 11:53
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-22 11:57

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66848
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571470
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl