Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

1644/06 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie drobnych prac remontowo - konserwacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych w 603 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.

Przedmiot zamówienia podzieloni na trzy zadania:

- Zadanie I - wykonanie drobnych prac remontowo - konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w 225 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Chełmińskiej 40 w Grudziądzu;

- Zadanie II - wykonanie drobnych prac remontowo - konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w 215 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Murowej 33 w Grudziądzu;

- Zadanie III - wykonanie drobnych prac remontowo - konserwacyjnych w branży ogólnobudowlanej w 163 budynkach administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Legionów 79/80 w Grudziądzu.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2007 – 31.12.2007

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

- Zadanie I - 7.000 zł (siedem tysięcy złotych);

- Zadanie II - 3.000 zł (trzy tysiące złotych);

- Zadanie III - 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać (cena 20zł) w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 13:00 do dnia 11.12.2006r.

Specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej: www.mpgn.grudziadz.com.pl

Oferty należy składać do dnia 12.12.2006 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (wejście nr 1).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2006r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy (wejście nr 7).

Kryterium oceny ofert:

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Stawka robocizny - 65%

2. Narzut do sprzętu - 10%

3. Koszty zakupu do materiałów - 25%

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drobnych prac remontowo - konserwacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych w 603 budynkach administrowanych przez MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają wymogi art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

2. Dysponują pracownikami posiadającymi uprawnienia, kwalifikacje, świadectwa w branżach: stolarskiej, ślusarskiej, murarskiej, dekarskiej. Wykonawca składający ofertę na jedno zadanie musi dysponować wykwalifikowanymi pracownikami - miniumum: 1 stolarz, 1 ślusarz, 1 murarz, 1 dekarz z pomocnikiem. Wykonawca składający ofertę na dwa zadania musi dysponować wykwalifikowanymi pracownikami - miniumum: 1 stolarz, 1 ślusarz, 2 murarzy, 2 dekarzy z pomocnikiem. Wykonawca składający ofertę na trzy zadania musi dysponować wykwalifikowanymi pracownikami - miniumum: 1 stolarz, 1 ślusarz, 3 murarzy, 3 dekarzy z pomocnikiem.

3. Posiadają możliwość połączeń telefonicznych stacjonarnych, w tym jeden czynnny 24h/dobę.

4. Posiadają lub dysponują niezbędnym sprzętem do realizacji zamówienia; - samochód dostawczy - min. jeden na każde zadanie; - drabiny do 5m, 7m, 9m; - rusztowanie lekkie do 7m - 1 szt.; - spawarka przenośna min. 1 szt.; - podnośnik o wys. min. 18m (Zamawiający dopuszcza formę wynajmu).

5. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat a w przypadku gdy okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty ogólnobudowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto w przypadku składania oferty na jedno zadanie, na dwa zadania nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, na trzy zadania nie mniej niż 300.000 zł brutto.

6. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - przychód roczny za 2005r. - 200.000 zł

7. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

(Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie - spełnia, nie spełnia.)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (0-56) 45 – 120 – 34.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-11-22 09:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-22 09:56

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66906
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-23 10:26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1573001
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 11:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl