Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Mickiewicza 20/3

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o.
w Grudziądzu
 
Zgodnie z § 5 uchwały Nr XXXIX/109/02 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 20 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – miasto Grudziądz /Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 15, poz.302 z późn.zm./  w związku z art.21 ust.3 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2005r.  Nr 31, poz.266 z późn. zm./ oraz Zarządzeniem Nr 30/BZ/2009 Prezesa Zarządu MPGN  Sp. z o.o. w Grudziądzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie regulaminu przetargów na oddanie w najem lokali mieszkalnych będących własnością MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz będących własnością komunalną w zarządzie MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu o powierzchni przekraczającej 80m2 jak i stanowiących własność osób fizycznych  i prawnych będących w zarządzie zleconym MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
 
ogłasza
publiczny przetarg ustny /licytacja/  - na oddanie w najem za czynsz wolny lokal mieszkalny Nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Grudziądzu, który odbędzie się dnia 17 grudnia 2009r. o godz. 900 w Biurze ds. Najmu i Zamiany Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu./wejście Nr 4/
 
1.Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 20/3 w Grudziądzu wynosi 119,30m2 a składa się z :
 
I      pokój                   o powierzchni – 24,54m2
II     pokój                   o powierzchni – 30,05m2     
III    pokój                   o powierzchni – 27,84m2
IV    pokój                  o powierzchni – 16,60m2
kuchnia                         o powierzchni – 11,77m2
przedpokój                  o powierzchni -   6,16m2
wc                                o powierzchni -    2,34m2
 
2.Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze, wyposażony jest  w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, piece.
 
3.Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 14 grudnia 2009r. w godz. 900 do godz. 1000. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z warunkami umowy najmu lokalu i lokalem mieszkalnym.
 
4.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Grudziądza oraz osoby prawne mające siedzibę lub siedzibę jednostki organizacyjnej  na terenie Miasta /przedłożyć aktualne dokumenty/.
 
5.Uczestnicy przetargu – osoby fizyczne mogą występować przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego.
 
6.Dochód uczestnika przetargu i osób stale z nim zamieszkujących w lokalu powinien gwarantować regularne opłacanie czynszu i świadczeń związanych z eksploatacją mieszkania.
 
7.W dniu przetargu osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczeń o dochodach osiąganych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 
8.Stawka wywoławcza do przetargu wynosi 150% stawki czynszu, tj. 5,94zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 
9.Wadium w wysokości 4250 zł należy wpłacić gotówką w kasie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.    przy ul. Mickiewicza 23  w godz. 900 do godz. 1300 , w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, tj. do 16 grudnia 2009r.
 
10.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu, a pozostałym uczestnikom oddaje się niezwłocznie po przetargu.
 
11.Wadium ulega przepadkowi w razie nie zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wyłonienia najemcy w drodze przetargu, z przyczyn leżących po stronie uczestnika, który przetarg wygrał.
 
12.Przedmiotowy lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych na koszt przyszłego najemcy zgodnie z regulaminem przetargu, a oferenci są zobowiązani przed przystąpieniem do przetargu do zapoznania się ze stanem faktycznym lokalu i zakresem prac remontowych, co poświadczą w stosownym oświadczeniu – w dniu oględzin.
 
13.Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym fakcie wszystkich uczestników przetargu.
 
Informacji związanych z niniejszym przetargiem udziela Biuro ds. Najmu i Zamiany w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23 /budynek Nr 4 / w godz. 730 do 1530 lub telefonicznie
pod nr 056-45-120-25,  056-45-120-26, adres e-mail www.mpgn.grudziadz.com.pl
           

 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH LOKALU MIESZKALNEGO WYTYPOWANEGO DO PRZETARGU PRZY UL.MICKIEWICZA 20/3 
W GRUDZIĄDZU
 
 
1.Wymiana okna skrzynkowego /w ostatnim pokoju/ 1 szt.
2.Przestawienie pieca kaflowego /w pokoju przedłużeniu korytarza/ 1 szt.
3.Naprawa, regulacja i malowanie stolarki drzwiowej 9 szt.
4.Malowanie stolarki okiennej.
5.Zagruntowanie ścian i sufitów.
6.Położenie gładzi gipsowych na suficie i ścianach.
7.Malowanie ścian i sufitów.
8.Drobna naprawa i malowanie podłóg.
9.Czyszczenie 3 szt. pieców kaflowych.
10.Częściowa wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej z założeniem licznika na wodę.
11.Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z przyłączem.
12.Sprawdzenie lub wymiana kuchenki gazowej 4 palnikowej.
13.Naprawa, przygotowanie i malowanie ścian w komórce.
14.Naprawa malowanie ścian i sufitów w kuchni.
15.Malowanie ścian i sufitów w łazience.
16.Wymiana muszli ustępowej.
17.Możliwość zamontowania wanny w łazience – doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej.
18.Drobne naprawy posadzki na balkonie.
19.Malowanie balustrady balkonowej.
 
Przewidywany czas wykonania powyższych prac 3 miesiące /z możliwością jednorazowego przedłużenia w uzasadnionym przypadku/.
 
 
  • autor informacji: Marzena Fabiszak
    data wytworzenia: 27.11.2009
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2009-11-27 12:36

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Joanna Mazurkiewicz, Asystent Zarządu, tel.: 56 45-120-20, fax: 56 45-12-040, e-mail: mpgn.biuro@grudziadz.com.pl, ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8430
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-28 10:59
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961002
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl