Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość:

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Kościelnej 21 oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 38 w obrębie 45 o powierzchni 214,00 m2, księga wieczysta: KW 277
rok budowy: 1870
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Całkowicie podpiwniczony
o dwóch kondygnacjach i poddaszu częściowo użytkowym. Wejście do lokali mieszkalnych od strony Kościelnej z przejściem na podwórze. Budynek o konstrukcji ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicą ceramiczne odcinkowe, na kondygnacjach drewniane belkowe ze ślepym pułapem. Konstrukcja dachu drewniana kleszczowo – płatwiowa. Pokryty papą na deskowaniu. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
 
W budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 102,20 m2
 Parter   - Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 40,50 m2 
 I Piętro - Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 61,70 m2 
           
Nieruchomość wyposażona jest w instalację:
- energetyczną
- wodociągową
- kanalizacyjną
- gazową 
- ogrzewanie piecowe
 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  
 
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i zagospodarowania miasta Grudziądza dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przewiduje tereny z wiodącą funkcją usługowo – mieszkaniową o charakterze śródmiejskich
lub centrów osiedlowych .
 
Cena wywoławcza nieruchomościwynosi180.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości
 
27.000,00 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy złotych) do dnia 23 grudnia 2009 roku
godz. 15,00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
34203000451110000000750370.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 roku o godz. 12,00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 26 ( pomieszczenie świetlicy ).
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 17 grudnia 2009   w godz. od 10,00 – 12,00 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu.
 
Informacje dodatkowe:
Budynek przy ul. Kościelnej 21 wpisany jest do rejestru zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy
i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem
do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 
Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie,
nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.
W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN
Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 056 451 20 27.
 
  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 27.11.2009
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2009-11-27 12:22
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-27 12:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8869
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 08:47
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 967205
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl