Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 76 oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 19/1 w obrębie 74 o powierzchni 851,00 m2, księga wieczysta: KW 26571
rok budowy: 1910
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Waryńskiego 76 w otoczeniu zabudowy produkcyjno składowej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w skład którego wchodzą dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 120,84 m2 (lokal mieszkalny
na parterze o pow. użytkowej 47,56 m2, lokal mieszkalny na poddaszu o pow. użytkowej 73,28 m2 ) oraz lokal handlowy w części parterowej budynku o pow. użytkowej 57,16 m2.
Budynek jest budynkiem parterowym z częściowym niewielkim podpiwniczeniem
z poddaszem użytkowym mieszkalnym. Wejście frontowe do budynku od ulicy Ludwika Waryńskiego, wejście boczne od drogi wewnętrznej.
Powierzchnia użytkowa nieruchomości 178,00 m2
                                                               
Nieruchomość wyposażona jest w instalację:
- elektryczną
- wodociągową
- kanalizacyjną
- ogrzewanie piecowe
 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza przewiduje dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka tereny z wiodącą funkcją usług handlu o powierzchni sprzedażowej pow. 2000 m 2
 
Cena wywoławcza nieruchomościwynosi230.000,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści tysiące złotych)
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 11.500,00 złotych (jedenaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 2 kwietnia 2010 roku
godz. 15,00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
34203000451110000000750370.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2010 roku o godz. 13,00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 26 ( pomieszczenie świetlicy ).
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 31 marca 2010 r. w godz. od 10,00 – 12,00 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu.
 
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem
do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 
Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.
W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 056 451 20 27.
 
  • autor informacji: Paulina Rolewicz
    data wytworzenia: 01.03.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-03-01 11:09
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-01 11:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28633
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966571
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl