Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
 
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na I piętrze w budynku przy ul. Toruńska 6. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 o powierzchni 521,00 m2   w obrębie: 49, księga wieczysta: KW 17709
rok budowy : ok. 1870
Właścicielem gruntu jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.
 
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 1położony jest na I piętrze budynku. Budynek zrealizowany jest
w systemie tradycyjnym, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, nieocieplany.
Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:
- ściany działowe murowane,
- okna drewniane zespolone,
- drzwi drewniane płytowe szkolone,
- posadzki w pokojach – parkiet, w przedpokoju i kuchni – lenteks, płyty paździerzowe
- ściany malowane lub tapety
Lokal mieszkalny składa się z:pokój -38,84 m2, pokój-27,57 m2, kuchnia – 13,71 m2, łazienka + wc – 5,85 m2, przedpokój- 12,70 m2 o łącznej powierzchni użytkowej 98,64 m2, co stanowi   9864/171113 części we własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytki właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania nieruchomości   
W lokalu znajdują się instalacje :
- instalacja wodno – kanalizacyjna,
- instalacja c.w. z piecyka gazowego,
- instalacja c.o. ( komunalna ),
- instalacja gazowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja domofonowa,
- instalacja radiowo – telewizyjna,
- instalacja telefoniczna
 
Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
-          opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,
-          opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,
-          opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok
 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza przewiduje dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość funkcję budownictwa mieszkaniowego
 
 
 
Informacje dodatkowe:
Budynek przy ulicy Toruńskiej 6 wpisany jest do rejestru zabytków w związku z tym, wszelkie prace planowane na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jej części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
 
Cena wywoławcza nieruchomościwynosi136.000,00 złotych (słownie : sto trzydzieści sześć tysiące złotych)
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 6.800,00 złotych (sześć tysięcy osiemset złotych) do dnia 1 kwietnia 2010 roku
godz. 15,00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz
34203000451110000000750370.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2010 roku o godz. 11,00 w siedzibie MPGN
Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 ( pomieszczenie świetlicy ).
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 30 marca 2010 r. w godz. od 10,00 – 12,00 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem
do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 
Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.
W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 056 451 20 27.
 
 
  • autor informacji: Paulina Rolewicz
    data wytworzenia: 01.03.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-03-01 11:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28628
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966371
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl