Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Waryńskiego 76

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 76 oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 19/1 w obrębie 74 o powierzchni 851,00 m2, księga wieczysta: KW 26571

rok budowy: 1910

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Waryńskiego 76 w otoczeniu zabudowy produkcyjno składowej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w skład którego wchodzą dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 120,84 m2 (lokal mieszkalny na parterze o pow. użytkowej 47,56 m2, lokal mieszkalny na poddaszu
 o pow. użytkowej 73,28 m2 ) oraz lokal handlowy w części parterowej budynku o pow. użytkowej 57,16 m2.                                                                                                                       

Budynek jest budynkiem parterowym z częściowym niewielkim podpiwniczeniem
z poddaszem użytkowym mieszkalnym. Wejście frontowe do budynku od ulicy Ludwika Waryńskiego, wejście boczne od drogi wewnętrznej.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości 178,00 m2

                                                               

Nieruchomość wyposażona jest w instalację:

- elektryczną,

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- ogrzewanie piecowe.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza przewiduje dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka tereny z wiodącą funkcją usług handlu
o powierzchni sprzedażowej pow. 2000 m 2

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 199.000,00 złotych (słownie:sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 10.500,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) do dnia 24 września 2010 roku godz. 15,00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o.o. w Grudziądzu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2010 roku o godz. 13,00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 ( pomieszczenie świetlicy ).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 23 września  2010 r. w godz. od 10,00 – 12,00 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu.

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem
do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 056 451 20 27.

  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 13.08.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-08-13 17:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28504
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961575
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl