Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Bydgoska 25/8a

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o .
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie
 
lokalu mieszkalny nr 8a położonego na IV kondygnacji (poddasze) w budynku przy
ul. Bydgoskiej 25. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 35/19 o powierzchni 460,00 m2   w obrębie 104, księga wieczysta: KW 22927,rok budowy : ok. 1930.
Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.
Opis nieruchomości:
 Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny.
- ściany piwnicy z cegły ceramicznej pełnej,
- stropy nad piwnicą – ceramiczne,
- posadzka w piwnicy – z cegły ceramicznej pełnej,
- schody do piwnicy betonowe,
- drzwi w piwnicy deskowe,
- ściany nadziemia – z cegły ceramicznej pełnej,
- ściany działowe – z cegły ceramicznej pełnej,
- stropy nad kondygnacjami drewniane,
- schody na piętro drewniane,
- konstrukcja dachu drewniana,
- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna,
- kominy z cegły ceramicznej pełnej,
- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – z blachy ocynkowanej,
- stolarka okienna drewniana, PCV,
- stolarka drzwiowa drewniana,
- tynki wewnętrzne – wapienne kat. II.
Budynek po remoncie ocieplony.
Lokal mieszkalny składa się z  przedpokoju – 4,70 m2, pokój – 9,60 m2, pokój -5,70 m2,
kuchnia –
2,70 m2, łazienka – 4,00 m2 , wc – 1,00 m2  o łącznej powierzchni użytkowej 27,70 m2
+ pomieszczenie przynależne stanowiące piwnice o pow.
3,50 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 3120/103217.
W lokalu znajdują się instalacje :
-    elektryczna,
-    wodociągowa,
-    kanalizacja sanitarna,
-    kanalizacja deszczowa,
-    centralne ogrzewanie ( gazowe etażowe).
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 69.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) do dnia 28 września 2010 roku do godz. 15,00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – BGŻ S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się 1 października 2010 r. o godz. 11,00 w siedzibie MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie świetlicy).
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27 września 2010 roku w godz. od 10,00 –12,00. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 
Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.
W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 056 451 20 27.
 

 

  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 2010-08-20
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2010-08-20 14:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 960961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl