Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, Bydgoska 19/8a

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o .
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie
 
lokalu mieszkalny nr 8a położonego na IV kondygnacji (poddasze) w budynku przy
ul. Bydgoskiej 19. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 36/4,36/6 o powierzchni 433,00 m2   w obrębie 104, księga wieczysta: KW 19672,rok budowy : ok. 1928.
Właścicielem gruntu jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.
Opis nieruchomości:
 Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny.
- ściany piwnicy z cegły ceramicznej pełnej,
- stropy nad piwnicą – ceramiczne,
- posadzka w piwnicy – z cegły ceramicznej pełnej,
- schody do piwnicy betonowe,
- drzwi w piwnicy deskowe,
- ściany nadziemia – z cegły ceramicznej pełnej,
- ściany działowe – z cegły ceramicznej pełnej,
- stropy nad kondygnacjami drewniane,
- schody na piętro drewniane,
- konstrukcja dachu drewniana,
- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna,
- kominy z cegły ceramicznej pełnej,
- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – z blachy ocynkowanej,
- stolarka okienna drewniana, PCV,
- stolarka drzwiowa drewniana,
- tynki wewnętrzne – wapienne kat. II.
Budynek po remoncie ocieplony.
Lokal mieszkalny składa się z przedpokój – 4,80 m2, pokój – 11,30 m2, pokój-6,30 m2, kuchnia – 3,10 m2, łazienka + wc 3,40 m2  o łącznej powierzchni użytkowej 28,90 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 2890/83489.
W lokalu znajdują się instalacje :
-    elektryczna,
-    wodociągowa,
-    kanalizacja sanitarna,
-    kanalizacja deszczowa,
-    centralne ogrzewanie ( gazowe etażowe).
Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
-    opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,
-    opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,
-    opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 72.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset  złotych).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu w wysokości 3.650,00 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) do dnia 28 września 2010 roku do godz. 15,00 na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – BGŻ S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2010 r. o godz. 13,00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie świetlicy).
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27 września 2010 roku w godz. od 10,00 –12,00. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które przed przystąpieniem do licytacji winny przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne. Osoby prawne: aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa. 
Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.
 
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.
W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 056 451 20 27.
 

 

 
 
 
  • autor informacji: Marlena Lepka
    data wytworzenia: 2010-08-20
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2010-08-20 14:09
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-20 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34226
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1186461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl