Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: lokal użytkowy - garaż nr 2 przy ul. Edwarda Stachury 1

 I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA  ZBYCIE  LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO GARAŻ 

 

Położenie nieruchomości: lokal użytkowy garaż nr 2 położony w budynku przy
ul. Edwarda Stachury 1

Księga wieczysta: KW 37672

rok budowy:  2010

Opis nieruchomości:

Obręb: 28

Działka nr 42/31 o pow. 6.622 m2    z której została wydzielona działka 42/34 o pow. 1.437 m2 na której znajduje się  budynek przy ul. Edwarda Stachury 1,  dla której złożony został wniosek o odłączenie i założenie dla wydzielonej działki nowej KW.

Lokal użytkowy stanowiący garaż położony jest w części piwnicznej budynku wielorodzinnego  czterokondygnacyjnego

Opis budynku:

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem prefabrykowanych, gęsto żebrowych stropów typu „TERIVA”, podpiwniczony i posadowiony na ławach fundamentowych. 

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych, murowanych na zaprawie  cementowej,

- ściany zewnętrzne budynku z cegły: wapienno – piaskowe na zaprawie cementowo  

   wapiennej,  ocieplone od zewnątrz styropianem,

- ściany wewnętrzne nośne z cegły: wapienno – piaskowe,

- ściany działowe z cegły dziurawki, kratówki lub gazobetonu na zaprawie zwykłej,

- strop nad piwnicą- płyta żelbetowa monolityczna.

 

Prawem związanym z własnością lokalu stanowiącego garaż nr 2 o pow. użytkowej
27,80 m2 jest udział wynoszący 2780/160790 we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

 

W lokalu znajduje się instalacja elektryczna.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41.700,00 zł ( czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370 wadium
w  wysokości  2.100,00 zł ( dwa tysiące sto złotych)  do dnia 21 października 2010 roku.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu i do dnia 21 października osoba zainteresowana udziałem w przetargu zgłosi fakt wraz z dostarczeniem dowodu wpłaty oraz dowodu osobistego do Siedziby Spółki  w godz. od 7,30 – 15,30 (wejście nr 1 pokój nr 8).


Przetarg ustny ograniczony, skierowany do mieszkańców posiadających tytuł prawny
 do lokali w budynkach przy ul. Ryszarda Milczewskiego – Bruna, Edwarda Stachury, 
a także Legionów 74-80, z uwagi na usytuowanie garaży w części przyziemia budynku
przy ul. Edwarda Stachury 1 na osiedlu mieszkaniowym Nowe Tarpno, z którym bezpośrednio graniczy również budynek przy ul. Legionów 74-80.

Przetarg odbędzie w dniu 25 października 2010 r. o godz. 10,30 w siedzibie MPGN
Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie  świetlicy).

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 18 października 2010 r. w godz.
od 10,00 – 12,00. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu.

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszony w dniu 22 października 2010 roku w siedzibie Spółki. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny więc  do dnia 21 października 2010 r. potwierdzić  dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie
i złożyć w siedzibie spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wpłacone przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości wadium zostanie wliczone
w cenę nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku). Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 056 451 20 27.

 

 

 

  • autor informacji: Joanna Maćkowiak
    data wytworzenia: 23.09.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-09-23 14:47
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 12:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34222
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1185538
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl