Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, ul. Bydgoska 19/16a

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza  rokowania na zbycie

lokalu mieszkalnego nr 16a położonego na IV kondygnacji (poddasze) w budynku przy
ul. Bydgoskiej 19.  Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 36/4,36/6
o powierzchni
433,00 m2   w  obrębie 104, księga wieczysta: KW 19672,rok budowy : ok. 1928.

Właścicielem gruntu jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu do dnia 16 sierpnia 2100 r. jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

 Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny.

- ściany piwnicy z cegły ceramicznej pełnej,

- stropy nad piwnicą – ceramiczne,

- posadzka w piwnicy – z cegły ceramicznej pełnej,

- schody do piwnicy betonowe,

- drzwi w piwnicy deskowe,

- ściany  nadziemia – z cegły ceramicznej pełnej,

- ściany działowe – z cegły ceramicznej pełnej,

- stropy nad kondygnacjami drewniane,

- schody na piętro drewniane,

- konstrukcja dachu drewniana,

- pokrycie dachu – dachówka ceramiczna,

- kominy z cegły ceramicznej pełnej,

- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – z blachy ocynkowanej,

- stolarka okienna drewniana, PCV,

- stolarka drzwiowa drewniana,

- tynki wewnętrzne – wapienne kat. II.

Budynek po remoncie ocieplony.

Lokal mieszkalny składa się z: przedpokój – 4,70 m2, pokój – 11,30 m2, pokój – 6,20 m2,
kuchnia –
2,90 m2, łazienka + wc- 3,30 m2  o łącznej powierzchni użytkowej 28,40 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 2840/83489.

W lokalu znajdują się instalacje :

-    elektryczna,

-    wodociągowa,

-    kanalizacja sanitarna,

-    kanalizacja deszczowa,

-    centralne ogrzewanie ( gazowe etażowe).

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-    opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-    opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-    opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku
z góry za dany rok.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów    w wysokości 3.600,00 złotych (trzy tysiące sześćset złotych) do kasy Przedsiębiorstwa                 lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370                   w terminie do dnia 15 listopada 2010r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony    na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.


Rokowania odbędą się w dniu 18 listopada 2010 roku o godz. 13.00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23 ( pomieszczenie świetlicy ).

Przedmiot rokowań można oglądać  w dniu 8 listopada 2010 r. w godz. od 10.00 – 12.00 Przystępujący do rokowań  ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem rokowań.

 

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się w dniu  30 września 2010r.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do  dnia 15 listopada 2010r.
 do godziny 15.00
, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenie dokonane
za pomocą  przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 15 listopada 2010r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie
o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn.” Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego                 nr 16a przy ul. Bydgoskiej 19” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji na temat dodatkowych warunków rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 16a przy ul. Bydgoskiej 19 udziela Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23, wejście nr 1 pok. nr. 8

 


  • autor informacji: Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 13.10.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-10-13 16:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28629
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl