Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Toruńska 6/6 i ul. Toruńska 6/9

 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

lokali mieszkalnych nr 6 i 9 w budynku przy ul. Toruńskiej 6.

 

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 15/1 o powierzchni   521,00 m2   w obrębie 49,  księga wieczysta KW 17709/3.

rok budowy 1870 r.

Właścicielem gruntu  jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokale mieszkalne położone są w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej.

Lokale wyposażone są w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazową. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna    drewniana. Ściany malowane. Podłogi drewniane.

Adres lokalu

Pow.

użytkowa

Cena wywoławcza

Wadium

Godz. przetargu

Opis lokalu

 

Toruńska

6 / 6

158,92 m2

194.324 zł

9.750 zł

11.30

Lokal położony jest na III piętrze;

 składa się z pięciu pokoi o pow. 16,70 m2; 15,75 m2, 18,64 m2; 38,85 m2 i 27,62 m2; kuchni o pow.             14,50 m2; trzech przedpokoi o pow. 4,08 m2;               12,36 m2 i 1,69 m2; łazienki z wc o pow. 4,25 m2; komórki o pow. 4,48 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 15892/171113.

 

Toruńska

6 / 9

37,98 m2

49.380 zł

2.500zł

13.00

Lokal położony jest na II piętrze;

składa się z jednego pokoju o pow. 23,90 m2; kuchni o pow. 10,28 m2; wc o pow. 3,80 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 3798/171113.

 

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka ta położona jest na terenie z wiodącą funkcją mieszkaniową wielorodzinną.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 6 grudnia 2010 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2010 r. w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie w świetlicy).

 

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 29 listopada 2010 r. w godz.
od 1000 – 1100. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 6 grudnia 2010 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

 

 

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie,                 nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 08.11.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-11-08 15:02
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2010-11-08 15:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28391
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 956708
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 09:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl