Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Puszkina 3/9

 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

lokalu mieszkalnego nr 9 położonego na II piętrze w budynku przy ul. Puszkina 3.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 115/3 o powierzchni 1870,00 m2   w obrębie 141,  księga wieczysta KW 20291/3.

rok budowy ok. 1953 r.

Właścicielem gruntu  jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 9 położony jest na II piętrze budynku. Budynek zrealizowany jest                     w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. 

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ściany działowe murowane z cegły,

-        okno w części drewniane zespolone w części z profili PCV,

-        drzwi drewniane płytowe szklone,

-        posadzki: w p.pokoju i pokojach – parkiet i panele drewniane, i kuchni – panele drewniane, w łazience z wc– posadzka betonowa.

Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi – 19,79 m2 i 14,36 m2, kuchni – 8,94 m2, przedpokoju – 6,43 m2, łazienki z wc – 2,52 m2, o łącznej powierzchni użytkowej 52,04 m2,   co stanowi udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 44/1000.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja c.w. terma gazowa

-        instalacja gazowa,

-        instalacja elektryczna,

-        ogrzewanie piecowe,

-        instalacja radiowo – telewizyjna, domofonowa,

-        opomiarowanie: wodomierz zimnej i  ciepłej wody, licznik gazowy, licznik zużycia energii elektrycznej,

-        kuchenka elektryczna czteropalnikowa oraz zlewozmywak w kuchni; wanna i muszla ustępowa w łazience z wc.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjna miasta, linią kolejową i terminami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia     30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  74.600,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych)

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.   w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych) do dnia 6 grudnia 2010 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym    MPGN Sp. z o. o.).


Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2010 r. o godz. 1000w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie w świetlicy).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 29 listopada 2010 r. w godz.
od 1000 – 1100. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 6 grudnia 2010 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

 

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 08.11.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-11-08 15:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 963208
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl