Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Śniadeckich 44/12

 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na parterze w budynku przy ul. Śniadeckich 44.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 40 i 20/3  o powierzchni 5.422,00 m2   w obrębie 106,  księga wieczysta KW 24793/0.

rok budowy ok. 1975 r.

Właścicielem gruntu  jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 12 położony jest na parterze budynku jako mieszkanie środkowe. Budynek pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, w części ocieplony – szczyty.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ściany działowe z płyt gipsowych,

-        okna drewniane,

-        drzwi drewniane płytowe,

-        posadzki: w p.pokoju, pokoju i kuchni – wykładzina PCV, w łazience z wc – posadzka betonowa.

-        ściany malowane lub tapety.

Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi – 10,28 m2 i 8,48 m2, kuchni – 5,35 m2, przedpokoju – 5,40 m2, łazienki z wc – 2,68 m2, o łącznej powierzchni użytkowej 32,19 m2,   co stanowi udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynoszący 8/1000.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja c.w. i c.o.,

-        instalacja gazowa,

-        instalacja elektryczna,

-        instalacja radiowo – telewizyjna, domofonowa,

-        opomiarowanie: wodomierz zimnej wody, licznik gazowy, licznik zużycia energii elektrycznej,

-        kuchenka elektryczna dwupalnikowa oraz zlewozmywak w kuchni; wanna i miska ustępowa w łazience z wc.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu  ul. Śniadeckich 44 przewiduje funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  65.800 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) do dnia 6 grudnia 2010 roku   (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 r. o godz. 1300w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie w świetlicy).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 29 listopada 2010 r. w godz.
od 1100 – 1200. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 6 grudnia 2010 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

 

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

 

 

  • autor informacji: Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 08.11.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-11-08 15:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28640
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 966886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:19

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl