Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, ul. Bydgoska 17/16a; ul. Bydgoska 19/8a, 16a; ul. Bydgoska 25/8a,16a

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
z siedziba w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23
 
ogłasza rokowania na zbycie
 

Adres lokalu mieszkalnego
Oznaczenie geodezyjne nieruchomości
Pow. lokalu
Cena wywoławcza
Opis
Termin rokowań
 
Bydgoska 17/16a
Grunt użytkowanie wieczyste,
działka nr 37/6 i 37/8
o pow. 570 m2, obr. 104,
KW 19673.
Dla lokalu założona jest księga wieczysta
KW 50302/3
 
27,00 m2
 
67.500 zł
Dwa pokoje 6,00 m2 i8,20 m2, kuchnia 2,90 m2,łazienka  4,00 m2 i wc 0,90 m2, przedpokój 5,00 m2 oraz pomieszczenie przynależne stanowiące piwnice o pow. 3,14 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 3014/103011.
10 grudnia 2010r.
godz. 9.00
zaliczka 3400 zł
 
Bydgoska 19/8a
Grunt użytkowanie wieczyste,
działka nr 36/4 i 36/6
o pow. 433 m2, obr. 104,
KW 19672
 
28,90 m2
 
72.500 zł
Dwa pokoje 11,30 m2 i 6,30 m2, kuchnia 3,10 m2,łazienka                      i wc 3,40 m2, przedpokój 4,80 m2, co stanowi udział  we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 2890/83489.
10 grudnia 2010r.
godz. 10.00
zaliczka 3650zł
 
Bydgoska 19/16a
Grunt użytkowanie wieczyste,
działka nr 36/4 i 36/6
o pow. 433 m2, obr. 104,
KW 19672
 
28,40 m2
 
71.000 zł
Dwa pokoje 11,30 m2 i 6,20 m2, kuchnia 2,90 m2, łazienka                     i wc 3,30 m2, przedpokój 4,70 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 2840/83489.
10 grudnia 2010r.
godz. 11.00
zaliczka 3600 zł
 
Bydgoska 25/8a
 
działka nr 35/19
o pow. 460 m2, obr. 104,
KW 22927
 
27,70 m2
 
69.250 zł
Dwa pokoje 9,60 mi 5,70 m2, kuchnia 2,70 m2,łazienka  4,00 m2 i wc 1,00 m2 przedpokój 4,70 m2 oraz pomieszczenie przynależne stanowiące piwnice o pow. 3,50 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 3120/103217.
10 grudnia 2010r.
godz. 12.00
zaliczka 3500 zł
 
Bydgoska 25/16a
 
działka nr 35/19
o pow. 460 m2, obr. 104,
KW 22927
27,70 m2
69.250 zł
Dwa pokoje 10,10 m2 i 5,40 m2, kuchnia 2,40 m2,łazienka 4,10 m2 i wc 1,00 m2,  przedpokój 4,70 m2, oraz pomieszczenie przynależne stanowiące piwnice o pow. 3,47 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 3117/103217.
10 grudnia 2010r.
godz. 13.00
zaliczka 3500 zł
Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 1 grudnia 2010 r. w godz. od 10.00 – 11.00.  Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem rokowań.
Opis nieruchomości:
Lokale mieszkalne położone są na poddaszu budynku (IV kondygnacja).
Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny. Budynek po remoncie ocieplony.
W lokalach znajdują się instalacje :
-    elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, centralne ogrzewanie (gazowe etażowe).
Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:
-  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,
- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,
- opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbyły się w dniu 30 września i 1 października 2010 r., rokowania odbyły się 18 i 19 listopada 2010 r.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 7 grudnia 2010 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.
Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.
Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 7 grudnia 2010 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 7 grudnia 2010r.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:
1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2.      datę sporządzenia zgłoszenia,
3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperta powinna być opisana pn.” Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr …… przy ul. Bydgoskiej ..…” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.
W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.   
Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o.  w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.
 
  • autor informacji: Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 2010-11-26
  • opublikował: Paulina Cegłowska
    data publikacji: 2010-11-26 12:44
  • zmodyfikował: Paulina Cegłowska
    ostatnia modyfikacja: 2010-11-26 13:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34223
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1185713
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl