Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokale mieszkalne: Grudziądz, ul. Bydgoska 17/16a, ul. Bydgoska 19/8a, ul. Bydgoska 19/16a, ul. Bydgoska 25/8a, ul. Bydgoska 25/16a

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.

 z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23


                        ogłasza rokowania na zbycie

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

Cena wywoławcza

Opis

Termin rokowań

 

Bydgoska 17/16a

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 37/6 i 37/8

o pow. 570 m2, obr. 104,

KW 19673.

Dla lokalu założona jest księga wieczysta KW 50302/3

 

27,00 m2

 

67.500 zł

Dwa pokoje 6,00 m2 i8,20 m2, kuchnia 2,90 m2, łazienka                4,00 m2 i wc 0,90 m2, przedpokój 5,00 m2 oraz pomieszczenie przynależne stanowiące piwnice o pow. 3,14 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 3014/103011.

19 stycznia 2011r.

godz. 9.00

zaliczka 3400 zł

 

Bydgoska 19/8a

 

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka  nr 36/4 i 36/6

o pow. 433 m2, obr. 104,

KW 19672

 

28,90 m2

 

72.500 zł

Dwa pokoje 11,30 m2 i 6,30 m2, kuchnia 3,10 m2, łazienka                      i wc 3,40 m2, przedpokój 4,80 m2, co stanowi udział                                  we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 2890/83489.

19 stycznia 2011r.

godz. 10.00

zaliczka 3650zł

 

Bydgoska 19/16a

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka  nr 36/4 i 36/6

o pow. 433 m2, obr. 104,

KW 19672

 

28,40 m2

 

71.000 zł

Dwa pokoje 11,30 m2  i 6,20 m2, kuchnia 2,90 m2, łazienka                     i wc 3,30 m2, przedpokój  4,70 m2, co stanowi udział                                 we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 2840/83489.

19 stycznia 2011r..

godz. 11.00

zaliczka 3600 zł

 

Bydgoska 25/8a

 

działka nr 35/19

o pow. 460 m2, obr. 104,

KW 22927

 

27,70 m2

 

69.250 zł

Dwa pokoje 9,60 m2  i 5,70 m2, kuchnia 2,70 m2, łazienka                 4,00 m2 i wc 1,00 m2 przedpokój 4,70 m2oraz pomieszczenie przynależne stanowiące piwnice o pow. 3,50 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 3120/103217.

19 stycznia 2011r..

godz. 12.00

zaliczka 3500 zł

 

Bydgoska 25/16a

 

działka nr 35/19

o pow. 460 m2, obr. 104,

KW 22927

27,70 m2

69.250 zł

Dwa pokoje 10,10 m2 i 5,40 m2, kuchnia 2,40 m2, łazienka               4,10 m2 i wc 1,00 m2, przedpokój  4,70 m2, oraz pomieszczenie przynależne stanowiące piwnice o pow. 3,47 m2, co stanowi udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszący 3117/103217.

19 stycznia 2011r..

godz. 13.00

zaliczka 3500 zł

Przedmiot rokowań można oglądać  w dniu 10 stycznia 2011 r. w godz. od 10.00 – 11.00.  Przystępujący   do rokowań  ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem rokowań.

Opis nieruchomości:

Lokale mieszkalne położone są na poddaszu budynku (IV kondygnacja).
Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny.  Budynek po remoncie ocieplony.

W lokalach znajdują się instalacje :

-    elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, centralne ogrzewanie (gazowe etażowe).

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej   w wysokości 1%,

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku,  z góry za dany rok.

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbyły się w dniu  30 września i 1 października 2010 r., rokowania odbyły się 18 i 19 listopada 2010 r. oraz 10 grudnia 2010 r.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 17 stycznia 2011 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni                      od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do  dnia 17 stycznia 2011 r.  do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą  przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 17 stycznia 2011 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn.” Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr ……przy ul. Bydgoskiej ..…” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

 

 


  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 13.12.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-12-13 10:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28490
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 960952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl