Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokale mieszkalne: ul. Grudziądz, ul. Dąbrówki 4/75, ul. Karabinierów 2/26, ul. Puszkina 3/9 , ul. Toruńska 6/6, ul. Toruńska 6/9a

 

 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

Dąbrówki 4/75

 

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 1/20 i 1/96

o pow. 2.214 m2, obr. 13, KW 39095

 

36,52 m2

 

74.700 zł

Lokal położony jest na IV piętrze i składa się             z dwóch pokoi o pow. 16,79 m2 i  9,01 m2, kuchni o pow. 4,87 m2, przedpokoju  o pow. 3,34 m2, łazienki  z wc o pow. 2,51 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 1020/103000.

28 grudnia

godz. 10.00 – 11.00

10 stycznia 2011 r.

godz. 9.00

wadium 3800 zł

 

Karabinierów 2/26

 

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka  nr 22/36 i 22/1

o pow. 2.682 m2, obr. 23, KW 20274

 

49,98 m2

 

82.300 zł

Lokal położony jest na II piętrze i składa się              z jednego pokoju o pow. 13,64 m2, kuchni                o pow. 9,40 m2, przedpokoju o pow. 8,57 m2, łazienki z wc o pow.  7,32 m2, komórki o pow. 11,05 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 17/1000.

28 grudnia

godz. 11.30 – 12.30

10 stycznia 2011 r.

godz. 10.00

wadium 4200zł

 

Puszkina

3/9

 

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 115/3

o pow. 1.870 m2,

obr. 141, KW 20291

 

52,04 m2

 

74.600 zł

Lokal położony jest na II piętrze i składa się               z dwóch pokoi o pow. 19,79 m2i 14,36 m2, kuchni o pow. 8,94 m2, przedpokoju o pow. 6,43 m2, łazienki z wc o pow. 2,52 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 44/1000.

28 grudnia

godz. 10.00 – 11.00

10 stycznia 2011 r godz. 11.00

wadium 3800 zł

Toruńska

6/6

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 15/1

o pow. 521 m2,

obr. 49, KW 17709

158,92 m2

194.324 zł

Lokal położony jest na III piętrze i składa się z pięciu pokoi o pow. 16,70 m2,15,75 m2, 18,64 m2, 38,85 m2,   i  27,62 m2, kuchni               o pow. 14,50 m2, trzech przedpokoi  o pow. 4,08 m2, 12,36 m2 i 1,69 m2, łazienki z wc                 o pow. 4,25 m2, komórki 4,48 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 15892/171113.

28 grudnia

godz. 10.00 – 11.00

10 stycznia 2011 r.

godz. 12.00

wadium 9750 zł

Toruńska

6/9

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 15/1

o pow. 521 m2,

obr. 49, KW 17709

37,98 m2

49.380 zl

Lokal położny jest na II piętrze i składa się z jednego pokoju o pow. 23,90 m2, kuchni o pow. 10,28 m2, wc o pow. 3,80 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 3798/171113.

28 grudnia

godz. 10.00 – 11.00

10 stycznia 2011 r.

godz. 13.30

wadium 2500 zł

 

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ulicy Toruńskiej 6 wpisany jest do rejestru zabytków w związku z tym, wszelkie prace planowane na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jej części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 5 stycznia 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 5 stycznia 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania  w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 13.12.2010
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2010-12-13 10:15
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2010-12-13 10:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28534
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 963209
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:52

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl