Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Puszkina 3/9, ul. Toruńska 6/6 i ul. Toruńska 6/9

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

 

ogłasza rokowania
na zbycie lokali mieszkalnych 

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

Cena wywoławcza

Opis

Termin rokowań

Puszkina 3/9

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 115/3

o pow. 1.870 m2,

obr. 141, KW 20291

52,04 m2

74.600 zł

Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego i składa się z dwóch pokoi o pow. 19,79 m2i 14,36 m2, kuchni o pow. 8,94 m2, przedpokoju o pow. 6,43 m2, łazienki
z wc o pow. 2,52 m2. Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 44/1000.

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. 

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu: ściany działowe murowane
z cegły, okno w części drewniane zespolone w części z profili PCV, drzwi drewniane płytowe szklone, posadzki: w przedpokoju
i pokojach – parkiet i panele drewniane, i kuchni – panele drewniane, w łazience z wc– posadzka betonowa.

W lokalu znajdują się: instalacja wodno – kanalizacyjna, c.w. – piecyk gazowy w kuchni, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe, instalacja radiowo – telewizyjna, domofonowa.

 

27 stycznia 2011 r. godz. 11.00

wadium 3.800 zł

Toruńska

6/6

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 15/1

o pow. 521 m2,

obr. 49, KW 17709

158,92 m2

194.324 zł

Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i składa się z pięciu pokoi
o pow. 16,70 m2,15,75 m2, 18,64 m2, 38,85 m2, i 27,62 m2, kuchni
o pow. 14,50 m2, trzech przedpokoi o pow. 4,08 m2, 12,36 m2 i 1,69 m2, łazienki z wc o pow. 4,25 m2, komórki 4,48 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 15892/171113.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne
i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej.

Lokal wyposażony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazową. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna drewniana. Ściany malowane. Podłogi drewniane.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka ta położona jest na terenie z wiodącą funkcją mieszkaniową wielorodzinną.

 

27 stycznia 2011 r.

godz. 12.00

wadium 9.750 zł

Toruńska

6/9

Grunt użytkowanie wieczyste,

działka nr 15/1

o pow. 521 m2,

obr. 49, KW 17709

37,98 m2

49.380 zl

Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i składa się z jednego pokoju
o pow. 23,90 m2, kuchni o pow. 10,28 m2, wc o pow. 3,80 m2.

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 3798/171113.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne
i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej.

Lokal wyposażony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i gazową. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna drewniana. Ściany malowane. Podłogi drewniane.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka ta położona jest na terenie z wiodącą funkcją mieszkaniową wielorodzinną.

 

27 stycznia 2011 r.

godz. 13.00

wadium 2.500 zł

Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 21 stycznia 2011 r. w godz. od 10.00 – 11.00. Przystępujący do rokowań  ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem rokowań.

Informacje dodatkowe:

Budynek przy ulicy Toruńskiej 6 wpisany jest do rejestru zabytków w związku z tym, wszelkie prace planowane na nieruchomości wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jej części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej
w wysokości 1%,

- opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

- opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok

Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbyły się w dniu 9 grudnia 2010 r. oraz 10 stycznia 2011 r.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz nr r-ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie według informacji podanej powyżej w terminie do dnia 24 stycznia 2011 r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 24 stycznia 2011 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 24 stycznia 2011 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr ……  przy ul. ……………...…” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę
w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy  przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U.
z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

 

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 13.01.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-01-13 08:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28393
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-01 09:24
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 956779
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 09:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl