Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny : Grudziądz, ul. Kasprzyckiego 3/51, ul. Śniadeckich 40/52 oraz ul. Bora Komorowskiego 1-3-5/35

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

Kasprzyckiego 3/51

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 6/5 i 6/118

o pow. 2.944 m2,

obr. 97, KW 14632

 

 

34,15 m2

 

65.300,00 zł

Lokal położony jest na I piętrze i składa się
z dwóch pokoi: I o pow. 14,40 m2,  II o pow. 7,81 m2, kuchni o pow. 4,94 m2, przedpokoju
o pow. 2,94 m2, łazienki  z wc o pow. 4,06 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 13/1000.

Opis lokalu: ścianki działowe murowane

z cegły, okna częściowo wymienione na nowe z profili PCV, drzwi drewniane płytowe, posadzki  w przedpokoju i kuchni wykładzina PCV, w łazience z wc płytki gress,
w pokojach parkiet. Instalacje: zw, cw z termy gazowej, kan, c.o. z sieci komunalnej, elektryczna, gazowa.

18 lutego 2011 r.

godz. 10.00 – 11.00

25 lutego 2011 r.

godz. 9.00

wadium 3.300 zł

 

Śniadeckich 40/52

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka  nr 20/1, 20/2, 22

o pow. 5.129 m2,

obr. 106, KW 24794

 

 

58,80 m2

 

117.200,00 zł

Lokal położony jest na parterze i składa się
z czterech pokoi: I o pow. 8,25 m2, II o pow. 9,94 m2, III o pow. 14,99 m2, IV o pow. 9,81 m2,  kuchni o pow. 6,14 m2, przedpokoju
o pow. 6,41 m2, łazienki o pow. 2,38 m2, wc
o pow. 0,88 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  13/1000.

Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych, okna drewniane w części nowe
z profili PCV, drzwi drewniane płytowe, posadzki: w łazience i wc płytki gress,
w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV. Instalacje: zw, cw, kan, c.o., elektryczna, gazowa.

18 lutego 2011 r.

godz. 11.00 – 12.00

25 lutego 2011 r.

godz. 10.00

wadium 5.900 zł

 

Bora Komorowskiego

1-3-5/35

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 10/6 i 10/18

o pow. 2.810 m2, 

obr. 96, KW 15678

 

 

30,19 m2

 

66.400,00 zł

Lokal położony jest na VIII piętrze i składa się z pokoju o pow. 18,63 m2,  kuchni o pow. 5,51 m2, przedpokoju o pow. 2,98 m2, łazienki z wc o pow. 3,07 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 35854/6225000.

Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych, okna drewniane, drzwi drewniane płytowe, posadzki – wykładzina PCV.

Instalacje: zw, cw,  kan, c.o., elektryczna, gazowa.

18 lutego 2011 r.

godz. 12.00 – 13.00

25 lutego 2011 r.

godz. 11.00

wadium 3.400 zł

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-       opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-     opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wszystkie powyższe nieruchomości położone są na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Kasprzyckiego, ul. Śniadeckich i ul. Bora Komorowskiego przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 22 lutego 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 22 lutego 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć  w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu   i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 24.01.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-01-24 12:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32043
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 958825
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 12:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl