Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Śniadeckich 40

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie


lokalu mieszkalnego nr 52 położonego na parterze w budynku przy ul. Śniadeckich 40.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 20/1, 20/2, 22 o powierzchni 5.129,00 m2   w obrębie: 106,  księga wieczysta: KW 24794.

rok budowy: 1974 r.

Właścicielem gruntu  jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 52 położony jest na parterze budynku. Budynek pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Konstrukcja budynku z prefabrykowanych elementów żelbetowych w systemie OWT. Budynek ocieplony.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ściany działowe z płyt gipsowych Pro-Monta,

-        okna drewniane w części nowe z profili PCV,

-        drzwi drewniane płytowe,

-        posadzki: w łazience i WC – płytki gress, w pozostałych pomieszczeniach – wykładzina PCV,

-        ściany malowane lub tapety.

Lokal mieszkalny składa się z czterech pokoi: I o pow. 8,25 m2, II o pow. 9,94 m2, III o pow. 14,99 m2, IV o pow. 9,81 m2,  kuchni o pow. 6,14 m2, przedpokoju o pow. 6,41 m2, łazienki o pow. 2,38 m2, wc  o pow. 0,88 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  13/1000.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja c.w.,

-        instalacja gazowa,

-        instalacja elektryczna,

-        centralnego ogrzewania – z sieci komunalnej,

-        opomiarowanie: wodomierz zimnej i ciepłej wody, licznik gazowy, licznik zużycia energii elektrycznej,

-        kuchenka elektryczna dwupalnikowa oraz zlewozmywak w kuchni, umywalka i miska ustępowa w łazience i wc.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul. Śniadeckich 40 przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  117.200,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) do dnia 31 marca 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym   MPGN Sp. z o. o.).

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godz. 1000w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23 (pomieszczenie w świetlicy).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 25 marca 2011 r. w godz.
od 1000 – 1100. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargu.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 31 marca 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z kopią dowodu osobistego. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

 

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 03.03.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-03-03 15:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38199
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1185521
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl