Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Nieruchomość: Grudziądz, ul. Kruszelnickiego 10

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą  w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

Nieruchomości zabudowanej położonej w Grudziądzu przy ul. Kruszelnickiego 10 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50/11 w obrębie 28 o powierzchni 417,00 m2, księga wieczysta: KW 23024.


Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym,
w skład którego wchodzą  dwa lokale mieszkalne o powierzchni
35,80 m2i 33,80 m2
oraz korytarz o powierzchni
4,70 m2. Budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o rzucie regularnym prostokątnym. Wejście do budynku od strony szczytowej budynku.  Pierwotnie budynek został wybudowany jako tymczasowy magazyn, natomiast w latach 70 – tych został adaptowany na dwa lokale mieszkalne.

Rok budowy ok. 1967.

Powierzchnia użytkowa budynku: 74,30 m2.

Budynek stanowi od dłuższego czasu pustostan, w okresie jego użytkowania nie był poddany remontowi kapitalnemu i termomodernizacji. Ściany fundamentowe betonowe, ściany parteru murowane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z papy asfaltowej ułożonej na deskowaniu. Okna drewniane – brak szyb i częściowo ościeżnic. Drzwi drewniane płytowe. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym o stopniu zużycia technicznego powyżej 70%. W tym stanie technicznym budynek nadaje się do rozbiórki.

Wjazd na teren działki bezpośrednio z ulicy Kruszelnickiego.


Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 złotych (*)

Wysokość wadium: 1500,00 złotych

(*) Cena przedmiotowej nieruchomości została pomniejszona o koszt rozbiórki budynku mieszkalnego i dotyczy wartości działki gruntowej (budowlanej).


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:   

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego, z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną.

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r. o godz. 1200w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  przy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) do dnia 26 kwietnia 2011 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).


Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20 kwietnia 2010 r. w godz. od 1100 – 1200
lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców
przy ul. Legionów 79/81, tel. 56 46 29 260. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 26 kwietnia 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

 

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przy przystąpieniu do przetargu i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

Przygotowała:
Emilia Groszewska
Biuro Obrotu Nieruchomościami
Tel. 56 46 120 27

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 24.03.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-03-24 15:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38181
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1185286
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl