Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Kościuszki 49/56

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

 

lokalu mieszkalnego nr 56 położonego na III piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 49.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3, 33/1 o powierzchni 2.067,00 m2   w obrębie: 7,  księga wieczysta: KW 33386/0.  
rok budowy: 1963 r.

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 56 położony jest na III piętrze budynku. Budynek wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Strop nad piwnicą ceramiczny.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        drzwi wejściowe tradycyjne,

-        stolarka okienna – PXCV i drewniana,

-        ściany w pokojach pokryte gładzią i okładzinami, w kuchni częściowo glazura,

-        podłogi w pokojach pokryte parkietem, podłoga w łazience i kuchni pokryta terakotą,

 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

47,90 m2 składa się z dwóch pokoi: I o pow. 17,30 m2, II o pow. 16,00 m2, kuchni o pow. 7,00 m2, przedpokoju o pow. 4,10 m2, łazienki o pow. 3,50 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,30 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  542/33832.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja c.w. z pieca gazowego,

-        instalacja gazowa,

-        instalacja elektryczna,

-        centralnego ogrzewania – z sieci komunalnej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka nieruchomość położona jest na terenie z wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 18 maja 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2011 r. o godz. 900w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 16 maja 2011 r. w godz. od 1000 – 1100. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 18 maja 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie dokumentu wraz z kopią dowodu osobistego. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

 

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na fundusz remontowy oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 20.04.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-04-20 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32084
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962535
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl