Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Garaże, Grudziądz Edwarda Stachury 1

 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
SP. Z O.O.  W GRUDZIADZU OGŁASZA ROKOWANIA NA  ZBYCIE  LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO GARAŻ 

 

Położenie nieruchomości: lokal użytkowy garaż nr 2, 4, 5, 6 i 7 położony w budynku przy
ul. Edwarda Stachury 1.

Rok budowy:  2010

Opis nieruchomości:

Obręb: 28, działka nr 42/34 o pow. 1.437 m2, KW 50875/0.

Lokal użytkowy stanowiący garaż położony jest w części piwnicznej budynku wielorodzinnego  czterokondygnacyjnego.

Opis budynku:

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem prefabrykowanych, gęsto żebrowych stropów typu „TERIVA”, podpiwniczony i posadowiony na ławach fundamentowych. 

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych, murowanych na zaprawie cementowej,

- ściany zewnętrzne budynku z cegły: wapienno – piaskowe na zaprawie cementowo- wapiennej,  ocieplone od zewnątrz styropianem,

- ściany wewnętrzne nośne z cegły: wapienno – piaskowe,

- ściany działowe z cegły dziurawki, kratówki lub gazobetonu na zaprawie zwykłej,

- strop nad piwnicą- płyta żelbetowa monolityczna.

W lokalu znajduje się instalacja elektryczna.

 

Nr garażu

Powierzchnia

użytkowa

Cena wywoławcza

zaliczka

Godz. rokowań

Prawo własności – wysokość udziału

Garaż nr 4

 

19,60 m2

 

29.400,00 zł

1500,00 zł

9.00

Udział we współwłasności gruntu

oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali

wynoszący:

 

1960/160790

Garaż nr 5

 

19,40 m2

 

29.100,00 zł

1500,00 zł

10.00

1940/160790

 

Garaż nr 2

27,80 m2

33.360,00 zł

1700,00 zł

11.00

2780/160790

Garaż nr 6

 

27,40 m2

 

32.880,00 zł

1700,00zł

12.00

2740/160790

Garaż nr 7

 

35,90 m2

 

 

43.080,00 zł

2200,00 zł

13.00

3590/160790

 

Rokowania odbędą się w dniu 27 maja 2011 r. w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.

 

Przetargi na sprzedaż garaży nr 4 i 5 odbyły się w dniach: 30.11.2010 r. i 12.01.2011 r. Przetargi na sprzedaż garaży nr 2, 6 i 7 odbyły się w dniach: 25.10.2010 r. i 29.11.2010 r.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami
Sp. z o. o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie wg powyżej podanej informacji do dnia
24 maja 2011 roku
(za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań.

 

Do rokowań na kupno powyższych nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą 

w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 24 maja 2011 r. 
do godziny 15.00
, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane
za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 24 maja 2011 r.

 

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Koperta powinna być opisana pn.” Zgłoszenie do rokowań na kupno garażu nr …… przy ul. E. Stachury 1” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu rokowań ponosi nabywca nieruchomości.

W uzasadnionych przypadkach, organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania rokowań.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 2000 r., nr 80, poz. 903) i będzie podlegać niniejszym przepisom.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 451 20 27.

 • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
  data wytworzenia: 28.04.2011
 • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
  data publikacji: 2011-04-28 08:08
 • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-28 08:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38264
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1186245
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl