Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny : Grudziądz, ul. Bydgoska 25/8a

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o .o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

 

lokalu mieszkalnego nr 8a położonego na IV kondygnacji (poddasze) w budynku przy
ul. Bydgoskiej 25. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 35/19 o powierzchni
460,00 m2   w  obrębie 104, księga wieczysta: KW 22927,rok budowy : ok. 1930.

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

 O

pis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 8a położony jest na poddaszu budynku (IV kondygnacja). Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, czterokondygnacyjny. Budynek po remoncie ocieplony.

Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 27,70 m2 składa się z przedpokoju 

4,70 m2, pokoju – 9,60 m2, pokoju -5,70 m2, kuchni – 2,70 m2, łazienki – 4,00 m2,
wc – 1,00 m2 + pomieszczenia przynależnego stanowiącego piwnicę o pow. 3,50 m2.
Udział we współwłasności gruntu i w częściach wspólnych budynku, które nie służą
do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi
3120/103217.


W lokalu znajdują się instalacje :

-    elektryczna,

-    wodociągowa,

-    kanalizacja sanitarna,

-    kanalizacja deszczowa,

-    centralne ogrzewanie ( gazowe etażowe).


Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu  01.10.2010 r. 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 69.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w wysokości 3.500,00 złotych (trzy tysiące pięćset złotych) do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu  na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34203000451110000000750370 w terminie do dnia 13 czerwca 2011r. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o.

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

 

Rokowania odbędą się w dniu 16 czerwca 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie
MPGN Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 23.

Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 6 czerwca 2011 r. w godz. od 10.00 – 11.00
lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców
przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240. Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami rokowań
.

Do rokowań na kupno powyższej nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą
w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do  dnia 13 czerwca 2011
 do godziny 15.00
, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenie dokonane
za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 13 czerwca 2011 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie o którym wspomniano wyżej, powinno zawierać:

1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.      datę sporządzenia zgłoszenia,

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,

4.      proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.      proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 8a przy ul. Bydgoskiej 25 w Grudziądzu” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka wadium nie podlega zwrotowi.  

Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty zarządu nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie
z przepisami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. nr 80, poz. 903).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać
w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 16.05.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-05-16 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38281
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1186499
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 12:45

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl