Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Kościuszki 49/56

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza rokowania na zbycie

 

lokalu mieszkalnego nr 56 położonego na III piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 49.

 Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3, 33/1o powierzchni 2.067,00 m2   w obrębie: 7,  księga wieczysta: KW 33386/0.

rok budowy: 1963 r.

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 56 położony jest na III piętrze budynku. Budynek wielorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej. Strop nad piwnicą ceramiczny.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        drzwi wejściowe tradycyjne,

-        stolarka okienna – PCV i drewniana,

-        ściany w pokojach pokryte gładzią i okładzinami, w kuchni częściowo glazura,

-   podłogi w pokojach pokryte parkietem, podłoga w łazience i kuchni pokryta terakotą,

 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej

 

47,90 m2 składa się z dwóch pokoi: I o pow. 17,30 m2, II o pow. 16,00 m2, kuchni o pow. 7,00 m2, przedpokoju o pow. 4,10 m2, łazienki o pow. 3,50 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 6,30 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  542/33832.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja c.w. z pieca gazowego,

-        instalacja gazowa,

-        instalacja elektryczna,

-        centralnego ogrzewania – z sieci komunalnej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium działka nieruchomość położona jest na terenie z wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

Przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się 23.05.2011 r. oraz 27.06.2011 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.  w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 000 0075 0370 zaliczki w kwocie 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do dnia 26 lipca 2011 roku (za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

 

Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów  nie będzie podlegała zwrotowi.

 

Rokowania odbędą się w dniu 29 lipca 2011 r. o godz. 940w siedzibie MPGN Sp. z o. o.przy ul. Mickiewicza 23.

 

Przedmiot rokowań można oglądać w dniu 22 lipca 2011 r. w godz.
od 1000 – 1100 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Edwarda Stachury 1. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargu.


Do rokowań na kupno w/w nieruchomości mogą przystąpić osoby, które złożą w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 budynek Nr 1, najpóźniej do dnia 26 lipca 2011 r. do godziny 15.00, pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia dokonane za pomocą przesyłki powinny być wysłane odpowiednio wcześniej, tak aby data rejestracji korespondencji nie przekroczyła 26 lipca 2011 r.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone w zamkniętej kopercie w miejscu i o terminie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:

1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.            datę sporządzenia zgłoszenia,

3.            oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.            proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.            proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperta powinna być opisana pn. „Zgłoszenie do rokowań na kupno lokalu mieszkalnego nr 56 przy ul. Kościuszki 49 w Grudziądzu” i skierowana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz.

W rokowaniach biorą udział osoby posiadające dowód tożsamości, które wpłaciły zaliczkę i złożyły ofertę w wymaganym terminie.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  

Przy przystąpieniu do rokowań i zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z osobą będącą cudzoziemcem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na fundusz remontowy oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków rokowań można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.


  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 28.06.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-06-28 12:04
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-28 12:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32067
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961579
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl