Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokale mieszkalne: Grudziądz, ul. Śniadeckich 40/11, ul. Dąbrówki 8/84 oraz ul. Toruńska 6/16

Adres lokalu mieszkalnego

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości

Pow. lokalu

 

Cena wywoławcza

Opis

Termin oględzin

Przetarg

 

Śniadeckich 40/11

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 20/1, 20/2, 22

o pow. 5.129 m2,
obr. 106, KW 24794

 

 

38,89 m2

 

81.000,00 zł

Lokal położony jest na parterze i składa się
z dwóch pokoi: I o pow. 14,58 m2,  II o pow. 8,29 m2, kuchni o pow. 6,29 m2, przedpokoju o pow. 6,45 m2, łazienki  o pow. 3,28 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 9/1000. Opis lokalu: ścianki działowe z płyt gipsowych, okna  drewniane, drzwi drewniane płytowe, posadzki: w łazience z WC płytki gress,
w pozostałych pomieszczeniach wykładzina, wykończenie ścian: malowane względnie tapety lub płytki gress. Instalacje w lokalu: wod-kan, c.w., c.o. z sieci miejskiej, elektryczna, gazowa.

18 sierpnia 2011 r.

godz. 10.00 – 11.00

25 sierpnia 2011 r.

godz. 9.00

wadium 4.100 zł

 

Dąbrówki 8/84

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka  nr 1/99

o pow. 3.641 m2, obr. 13, KW 24550

 

 

25,10 m2

 

53.000,00 zł

Lokal położony jest na I piętrze i składa się
z pokoju o pow.  16,09 m2, kuchni o pow.
4,46 m2, przedpokoju o pow. 1,87 m2, łazienki z wc o pow. 2,68 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 7/1000. Opis lokalu: ścianki działowe murowane z cegły, okna drewniane, drzwi płytowe, posadzki: wykładzina PCV, łazienka – płytki gress, wykończenie ścian – malowane lub tapety. Instalacje w lokalu: wod-kan, c.w. z termy gazowej, c.o. z sieci miejskiej, elektryczna, gazowa, domofonowa
.

18 sierpnia 2011 r.

godz. 10.00 – 11.00

25 sierpnia 2011 r.

godz. 10.00

wadium 2.700 zł

 

Toruńska 6/16

 

Grunt: użytkowanie wieczyste,

działka nr 15/1

o pow. 521 m2,  obr. 49, KW 17709

 

 

49,50 m2

 

65.000,00 zł

Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z dwóch pokoi:  I o pow. 20,50 m2,  II o pow. 16,30 m2, kuchni o pow. 9,61 m2, przedpokoju o pow. 2,01 m2,  wc o pow. 1,08 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 13,38 m2. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 6288/171113. Opis lokalu: drzwi wejściowe drewniane, stolarka okienna drewniana, ściany malowane, w kuchni i wc częściowo pokryte glazurą. Podłogi w pomieszczeniach drewniane, w wc pokryte terakotą. Instalacje w lokalu: z.w., kanalizcyjna, elektryczna, gazowa, c.o. z sieci miejskiej.

18 sierpnia 2011 r.

godz. 10.00 – 11.00

25 sierpnia 2011 r.

godz. 11.00

wadium 3.300 zł

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-        opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-        opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się za cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Nieruchomości usytuowane przy ul. Śniadeckich 40 i Toruńskiej 6 położone są na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza dla terenu ul.  Śniadeckich i ul. Toruńska przewiduje wiodącą funkcję mieszkaniową wielorodzinną. W przypadku nieruchomości położonej przy
ul. Dąbrówki 8 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje dla terenu funkcję – budownictwo mieszkaniowe.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 22 sierpnia 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 22 sierpnia 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 8) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód osobisty lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o. o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23,    Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl.

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 22.07.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-07-22 15:29
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-22 15:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32079
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 962465
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl