Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal mieszkalny: Grudziądz, ul. Groblowa 4/3

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o .
z siedzibą 
w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie


lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze w budynku przy ul. Groblowej 4.

 

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 64 o powierzchni 476 m2   w obrębie: 44,  księga wieczysta: KW 24453/5.

rok budowy: ok. 1901 r.

Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na I piętrze budynku. Budynek zrealizowany
w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem częściowo mieszkalnym. Budynek o konstrukcji ścian murowanych z cegły na zaprawie wapiennej, nad piwnicą występują stropy ceramiczno-stalowe Kleina, nad kondygnacjami wyższymi stropy drewniane belkowe ze ślepym pułapem. Lokal posiada jeden balkon od strony frontowej budynku i jeden od strony podwórza.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ścianki działowe murowane z cegły,

-        okna w większości drewniane, w części wymienione na nowe z profili PCV,

-        drzwi drewniane,

-        posadzki: w łazienkach , przedpokoju i kuchni płytki gress, w dwóch pokojach parkiet, w jednym pokoju panele podłogowe, w dwóch pokojach podłoga drewniana,

-        wykończenie ścian: malowanie oraz płytki gress,

-        sufity: w części lokalu występują sufity podwieszane.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 132,90 m2 składa się z pięciu pokoi: I o pow. 23,60 m2, II o pow. 16,50 m2, III   o pow. 24,40 m2, IV o pow. 22,20 m2, V o pow. 13,10 m2, kuchni o pow. 10,40 m2, przedpokoju o pow. 10,40 m2, dwóch łazienek o pow. 7,50 m2oraz 4,80 m2.

Do lokalu przynależą dwie piwnice: I o pow. 6,30 m2, II o pow. 9,90 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  1491/12304.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja zimnej wody,

-        instalacja ciepłej wody użytkowej z bojlera elektrycznego,

-        instalacja kanalizacji sanitarnej,

-        instalacja elektryczna,

-        instalacja gazowa,

-        system ogrzewania – ogrzewanie piecowe oraz w pokoju kominek.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Uchwała Nr III/22/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego
ul. Sienkiewicza, Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną do linii murów obronnych, linią murów obronnych do ul. Starej, ul. Starą do ul. Wybickiego do murów Zakładu Karnego, terenami Zakładu Karnego do ul. Sienkiewicza  określa, że teren przy ul. Groblowej 4 przeznacza się pod funkcję mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy oraz usługowo-handlową o ograniczonej dostępności.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium
w kwocie 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) do dnia 19 września 2011 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym  MPGN Sp. z o. o.).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2011 r. o godz. 900w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Mickiewicza 23.


Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 16 września 2011 r. w godz. od 1000 – 1100 lub innym terminie ustalonym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców nr 2 (ul. Murowa 33, tel. 56 46 11 636). Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się
z przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 19 września 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (wejście nr 1 pok. 1) kserokopie dokumentu wraz z kopią dowodu osobistego. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

 

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg.

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na fundusz remontowy oraz koszty zarządu nieruchomością wspólną ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2010 roku).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu
przy ul. Mickiewicza 23.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać
w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami,
tel. 56 45 120 27.

 

Sprawę prowadzi:

 

Biuro Obrotu Nieruchomościami

Elżbieta Kutrzyk – Inspektor ds. Obrotu Nieruchomościami

tel. 56 46 120 27

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Elżbieta Kutrzyk
    data wytworzenia: 29.08.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-08-29 11:02
  • zmodyfikował: Joanna Mazurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 11:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32065
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961513
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl