Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Lokal użytkowy: Grudziądz, ul. Droga Pomorska 12-14-16/12

 

 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o . z siedzibą w Grudziądzu  przy ul. Mickiewicza 23 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie

 

lokalu użytkowego nr 12 położonego przy ul. Droga Pomorska 12 – 14 – 16

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 116/1 i 116/3 o powierzchni 1.111,00 m2, w obrębie 141, księga wieczysta: KW 17469/8.


Właścicielem gruntu jest Gmina – Miasto Grudziądz natomiast właścicielem budynku
oraz wieczystym użytkownikiem gruntu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu.

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 12 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w zabudowie osiedlowej.  Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w 1953 roku. Konstrukcja budynku murowana. Budynek nieocieplany.

Opis wykończenia i wyposażenia lokalu:

-        ściany murowane z cegły,

-        okna drewniane,

-        drzwi drewniane,

-        posadzki płytki betonowe pokryte lastrykiem oraz wykładziną PCV,

-        tynki cementowo- wapienne malowane.

Lokal użytkowy nr 12 o powierzchni użytkowej 202,90 m2 składa się z następujących pomieszczeń na parterze: dwie sale o pow. 60,70 m2 i 30,40 m2, komunikacja o pow. 6,60 m2, dwa pomieszczenia o pow. 19,50 m2 i 7,00 m2, kuchnia o pow. 6,80 m2, łazienka  o pow. 1,30 m2, wc o pow. 1,30 m2, klatka schodowa o pow. 7,30 m2 oraz pomieszczeń piwnicznych o łącznej powierzchni 62,00 m2.

Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi  147/1000.

W lokalu znajdują się:

-        instalacja wodno – kanalizacyjna,

-        instalacja elektryczna oświetleniowa,

-        system ogrzewania – c.o. z kotłowni w piwnicy

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego:

-       opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się wg stawki procentowej od ceny   nieruchomości gruntowej w wysokości 1%,

-      opłaty roczne mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, jednakże nie częściej niż raz w roku,

-        opłaty roczne wnosi się przez cały rok użytkowania wieczystego do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mniszek Osiedle” ograniczonego ulicami Malczewskiego, Gierymskiego, granicą administracyjną miasta, linią kolejową i terenami przemysłowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/82/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 maja 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1930).

Cena wywoławcza nieruchomości:  110. 000,00 zł

Wadium: 11.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2011 r. o godz. 1200w siedzibie MPGN Sp. z o. o.  rzy ul. Mickiewicza 23.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu – B.G.Ż. S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) do dnia 28 września 2011 roku  (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).

 

Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20 września 2010 r. w godz. od 1100 – 1130
lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Chełmińskiej 40, tel. 56 46 29 240. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 28 września 2011 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium.

Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.   

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie,
nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przy  przystąpieniu do przetargu i zawarciu umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach, organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 23, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27.

 

  • autor informacji: Zenon Różycki opr. Emilia Groszewska
    data wytworzenia: 08.09.2011
  • opublikował: Joanna Mazurkiewicz
    data publikacji: 2011-09-08 15:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32056
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-04 09:55
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 5 - 7

86-300 Grudziądz

NIP/REGON:  8762162260 / 871552417

NR KONTA: BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

34 2030 0045 1110 0000 0075 0370

Dane kontaktowe

TEL.       56 45 120 20 

E-MAIL   mpgn@mpgn.pl

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK : 7:30 - 15:30

          WTOREK : 7:30 - 17:00

             ŚRODA : 7:30 - 15:30

      CZWARTEK : 7:30 - 15:30

             PIĄTEK : 7:00 - 13:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 961012
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl